Ártudatos a magyar vásárló

Magyarország továbbra is átmenet a Kelet és a Nyugat között.

“A világ valóban gyorsan változik, ami alól Magyarország sem kivétel” – állapítja meg a GfK Roper Consulting legújabb globális tanulmánya. Tőlünk nyugatabbra a megtapasztalás élménye vált a legfőbb értékké, de fontos a személyes jóllét megélése és a ökoállampolgárság is. Ez utóbbi irányzat hazánkban is hódít: tízből két magyar hajlandó viselkedésén változtatni annak érdekében, hogy a környezet számára káros személyes hatásait csökkentse.

A fogyasztó maga változik és ezzel együtt új fogyasztói igények jelennek meg, ami új termékek és szolgáltatások fejlesztését teszi szükségessé. A trendek alatt olyan nagymérvű, eredeti eseményeket értünk, amelyek akár az egész társadalom vagy csak egy csoport viselkedését, világlátását jellemzik.

Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek

A fejlett nyugati világban a mindennapi megtapasztalás, a dolgok kipróbálása a legjellemzőbb trend. Az Egyesült Államokban a fogyasztók több mint felének fontosabb az élménykeresés (azaz a megtapasztalás) mint a birtoklási vágy, azaz tárgyak megszerzése. A fejlett országok közül Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban, vagy Németországban élnek sokan olyanok, akik az anyagi birtokláson túlmutatóan felfedezők és a világot gyakran virtuálisan élik meg. Magyarországon a népesség egyharmadánál jelent meg ez a fajta értékrend, és a legkevésbé a fejlődő országokra igaz ez.

A tudatosabb fogyasztóvá válás trendjét hazánkban az elhúzódó gazdasági válság erősítette fel. A magyar lakosság egyharmadáról elmondhatjuk hogy ártudatos, kritikus és hozzáértő fogyasztó, akinek a legjobb ár-érték arány a fő szempont.
“Az értékeket újradefiniáló fogyasztó hozzáadott értéket vár el azért az árért, amit hajlandó megfizetni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a márkás termékek vásárlása háttérbe szorult volna, ám a fogyasztók minden, számukra kompromisszumok nélkül minőséget kínáló lehetőséget figyelembe vesznek” – mondta el Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója.

A magyarok mintegy egyötöde vallja azt, hogy egyre inkább lépést tart felgyorsult világunk tempójával. Az idő felbecsülhetetlen értékkel bír, ezért fontos azt nem elpazarolni – például sorban állással, várakozással -, hanem inkább bölcsen befektetni. Az “azonnal mindent!” trend fogyasztói gyors és hatékony megoldásokat várnak, akár kompromisszumok árán is. Ez a viselkedésforma elsősorban a városi aktív lakosságra igaz, azon belül is a fiatalokra és középkorúakra. Akinek kevés az ideje, gyakran adottak az anyagi lehetőségei ahhoz, hogy valamilyen gyors megoldást alkalmazzon.

A magyar társadalomnak a közgondolkodásban újonnan megjelenő trendek terén is van fejlődési lehetősége. Az egyik ilyen világszerte egyre nagyobb tömegeket meghódító trend a “jóllét keresése”, vagyis a folyamatos küzdelem azért, hogy a rohanó élet kihívásaival összeegyeztessük a jóllétünkhöz szükséges dolgokat. A hazai fogyasztók 19 százalékának fontos, hogy tegyen a saját jóllétéért, míg a világ fogyasztóinak 28 százalékáról mondható ez el.

Hasonlóképpen fontos irányzat a “zöld-trend”, azaz egyfajta “ökoállampolgárság”, azaz a képesség arra, hogy viselkedésünk megváltoztatásával csökkentsük személyes környezetkárosító hatásainkat. A zöld trend honfitársaink gondolkodásmódjában is egyre inkább tetten érhető: míg a Föld lakosságának 35 százaléka hajlandó tenni saját fogyasztásának ökoszemléletű csökkentéséért, addig ez az arány nálunk 23 százalék.
Magyarországon “a biztonság állandó igény”, mellyel érthető módon párosulnak az “otthonom a házam”, valamint a “biztonság és védelem” trendek. Érdekes ugyanakkor, hogy Magyarországon e két utóbbi vonulat a más országokban megfigyelhető aránynál kisebb mértékben jelenik meg. A magyar fogyasztó tehát változik: míg 2007-ben a biztonság volt a legmarkánsabban megjelenő társadalmi érték, addig az idei adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar fogyasztók gondolkodásában is új eszmék indultak hódító útjukra az elmúlt öt évben.

Hirdetés
Beszerzési jogi tréning
Beszerzési jogi tréning
Beszerzési jogi tréning
”Beszerzési

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here