Alumni találkozót rendezett a BCE és MLBKT

A beszerzes.hu részéről Südy György (a Corvinus Egyetem beszerzési oktatója), mint kerekasztal beszélgetést levezető vett részt az MLBKT és a Corvinus Egyetem  alumni találkozóján.

2011. szeptember 21-én az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a Budapesti Corvinus Egyetemmel együtt találkozóra hívta nagy múltú és presztízsű szakirányú továbbképzésének egykori hallgatóit és oktatóit. Az alumni (öregdiák) találkozó célja az volt, hogy élő közösség alakuljon ki a szakma elitképzésén végzettekből.

A kezdeményezést folytatni kívánjuk a jövőben is, ahol évről évre újabb és újabb végzettekkel bővül majd a meghívottak listája, így szélesítve a kapcsolatépítési lehetőségek és értékes szakmai beszélgetések körét.
A találkozón körasztalok és logisztikát érintő témák mentén egy témavezető segítségével indítottuk a beszélgetéseket, ami kiváló átvezetést biztosított az azt követő kötetlen eszmecserékhez. Külön értéke a találkozónak, hogy a részt vett oktatók arról számoltak be, a beszélgetéseken elhangzottak segítenek majd a tananyagok frissebbé, élőbbé tételében, sikerült jobban megérteni a képzésben részt vevő hallgatók motivációit, napi problémáit.

Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek
Ártárgyalás tréning beszerzőknek

Ezúton szeretnénk egy kis összefoglalót adni az egyes asztaloknál elhangzott értékes gondolatokból:

Üzleti kapcsolatok, kapcsolattartás témakör

Dr. Gelei Andrea (tanszékvezető, BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) vezetésével a kapcsolattartás, üzleti kapcsolatok témakörét boncolgatták a résztvevők.
Nagyon egyértelmű visszajelzés volt a résztvevők részéről, hogy az alumni (öregdiák) találkozó jó kezdeményezés, és a részvételben döntő motivációs tényező a szakmai kapcsolatok erősítése. Ez a szakmai kapcsolattartás számos elemből tevődik össze, pl. álláslehetőségekről való informálódás, jó munkaerő megtalálása, szakmai problémák megbeszélése, benchmarking lehetőségek. A mostani találkozón is számos olyan résztvevő volt, akit ezek a találkozó által nyújtott lehetőségek nagyon erősen motiváltak. Többen hangsúlyozták, hogy az alumni közösségben, illetve a mögötte álló Corvinus Egyetemben és az MLBKT-ban is megbíznak, ezért a fenti érzékeny kérdések megoldásában szívesen fordulnak a közösséghez, képviselőihez.
A kapcsolattartás mindazonáltal az egyes évfolyamok között is megvan, bár intenzitása különböző. Az intenzitás függ egyrészt az idő múlásától – frissen végzettek gyakrabban e-maileznek, találkoznak, mint a korábban végzettek-, de természetesen az egyes évfolyamokon belül kialakult közösség erőssége, összetartó ereje is eltérő, s ez is befolyásolja a kapcsolattartás intenzitását. Vannak olyan szoros baráti kapcsolatok is, melyek a képzés során alakultak ki, s azóta is élnek, fontosak.
Az alumni erősítésében a találkozók rendszeres (konkrét javaslat szerint pl. kétévente történő) megrendezése mellett más eszközöknek is fontos szerepük lehet. Ebben a különböző social media eszközök, kiemelten a Facebook fontos szerepet játszhatna.
Pozitív fogadtatásra talált az a felvetés, hogy a Corvinus Egyetem jelenlegi, és a nappali képzésben végzett hallgatók számára létrehozott Corvinus Logisztikai Klubot a posztgraduális képzésben végzett hallgatók számára is megnyissuk, hiszen így a munkaerőpiacra lépő friss, képzett kollégákkal is közvetlenül felvehetnék a kapcsolatot. A jó munkaerő megtalálása és az álláshirdetésekről való gyors információszerzés nagyon fontos. Említésre került, hogy az MLBKT honlapján elérhető álláshirdetések folyamatos frissítése is hozzájárulhat ehhez a segítséghez.

Logisztika és versenyképesség témakör

Dr. Chikán Attila (egyetemi tanár, az MLBKT társelnöke) vezetésével a logisztika és versenyképesség témájában indítottunk beszélgetést.
Többször is megállapításra került, hogy a logisztika jelentőségének megítélése még napjainkban is sokszor kérdéses, nem mindenütt ismerik fel a jelentőségét, különösen a kisebb vállalatoknál. Gyakran nem jelenik meg önálló funkcióként, bedarálódik például az értékesítés, vagy akár a termelés alá. A multinacionális vállaltoknál általában azért mindenütt nagyra értékelik. A beszélgetők szerint összességében jól érzékelhető, hogy nő a logisztika súlya a vállalati működésben. A válság sok helyütt hívta fel erre a figyelmet azzal, hogy megnőtt a költséggazdálkodás jelentősége, s a logisztika képes volt rugalmasan reagálni. Ez persze több helyen járt kapacitás- és teljesítménycsökkenéssel. A tömegáruk piacán sajátos jelentősége van a logisztikának, itt piacmeghatározó szerepe lehet, s különösen lényeges a szállítási ág megválasztása. Az informatika igen fontos szerepet tölt be, sok helyütt gond van azonban az adatfeldolgozás hatékonyságával. Vannak vállalatok, ahol a beszerzés hatékonyabbá tételének igénye is segítette, elengedhetetlenné tette azt, hogy a logisztikáról komplexebben kezdjenek el gondolkodni.
Többek szerint sajnálatos módon az utóbbi években más (környező) országok logisztikája versenyképesebbé vált, mint a miénk (pl. Románia), vagyis a szakmának ezen a téren is újabb kihívások elé kell néznie, miközben a válság kapcsán a logisztika is válságba került. A válságnak azonban voltak pozitív hatásai is, hiszen szükségessé tette, hogy a vállalatok új utakat keressenek, vagyis ez elősegítette a fejlődést is.

A pályán megtett első lépésekről, munkakezdésről és újrakezdésről

Dr. Bóna Krisztián (egyetemi adjunktus, a BCE Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzésének oktatója) vezetésével a logisztikai pályán megtett első lépésekről, munkakezdésről, valamint a munka újrakezdéséről volt szó.
A beszélgetés fókuszában a munkakezdés, illetve a munka újra kezdése volt. A második gondolat a sors furcsa pikantériájaként került be a témák közé, hiszen az asztaltársaságban több kisgyermekes anyuka is helyet foglalt, akiknek az MLBKT diplomája bár új utakat nyitott, de a cégek munkába visszatérő anyukákhoz való hozzáállási morálján ez sem tudott változtatni. Többek tanulságként fogalmazták meg, hogy korábban kellett volna kezdeni a tanulást, így a kezdés is könnyebb lehetett volna.
A korábban (az MLBKT diploma előtt) már a logisztikai területen dolgozók közül sokan deklarálták azt a tényt, hogy korábban, amihez elég volt egy érettségi, ahhoz ezen a területen rövid idő alatt megjelent a diplomához való kötöttség, amely a munkakezdés, vagy újrakezdés esetében problémákat okozott többek esetében.

Ami azonban az egyik leginkább fájó pontja volt minden résztvevőnek, az a szemléletmódbeli problémák. Valamilyen formában szinte mindenki szájából elhangzott, hogy a legtöbb vállalat esetében kritikus méreteket öltenek azok a problémák, amelyek a szemléletmódbeli hiányosságokból fakadnak. Ezek megnehezítik az újonnan jött munkavállalók beilleszkedését a rendszerbe, hiszen legtöbbjük friss ismeretekkel kikerülve, a tenni akarástól buzogva nem érti, hogy miért az állóvíz, miért nem képesek a társaik hasonló módon gondolkozni, mint ők, s ennek a vége csak konfliktus lehet, vagy az értékes emberek távozása, vagy távozásra késztetése.

A diploma értékéről és a szervezeti változásokról

Südy György (beszerzési tréner, tanácsadó, a Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés oktatója) a diploma értékéről, valamint a logisztikai/beszerzési szervezet elmúlt közel 20 évében bekövetkezett változásairól kezdeményezett beszélgetést a hallgatókkal.
Érdekes volt azt hallgatni a beszélgetés résztvevőitől, hogy pár évtizede még mennyire nem tekintették fontos, vagy akár csak egy önálló szakmának sem a logisztikát és a beszerzést. Akkoriban a cégvezetők még nem „ellátási láncban” gondolkodtak, ami rendkívül megnehezítette az ifjú titánok, frissen szerzett tudással felvértezett hajdani hallgatók munkáját. Sok esetben tehát a nulláról, új utakat kitaposva kellett felépíteni az adott logisztikai/beszerzési szervezetet annak minden előnyével és buktatójával. Ehhez a résztvevők egyhangú véleménye szerint nagy segítséget nyújtott a BCE-MLBKT közös posztgraduális képzése, amely a rendszerszemléletet szem előtt tartva, a mindenkori friss menedzsment és szakmai ismereteket ötvözte.

Hirdetés
Beszerzési jogi tréning
Beszerzési jogi tréning
Beszerzési jogi tréning
”Beszerzési

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here