Fontos változások a pénzügyi és nem pénzügyi jelentések kapcsán IFRS-készítők számára Magyarországon

A PwC Magyarország legfrissebb kiadványában tájékoztatást nyújt az IFRS-ekben és egyéb jelentéstételi kötelezettségekben történt változásokról, mely idén első ízben a magyar vállalatokra szabva is elérhető. Az összefoglaló nem csupán  a közelgő változások értelmezéséhez, de  a pénzügyi kimutatások és a nem pénzügyi jelentéstételek elkészítéséhez is segítséget nyújt.

Kulcsfontosságú változások:

  • Az IFRS keretrendszer 2023. évi legfontosabb változása az új IFRS 17 számviteli standard bevezetése, amely forradalmasítja a biztosítási szerződés definíciójának megfelelő szerződések számviteli megközelítését.
  • 2021 decemberében az OECD közzétette az úgynevezett Pillar II szabályozást: a hatálya alá tartozó nagy multinacionális vállalatok kötelesek kiszámítani tényleges adókulcsukat, és az így kapott tényleges adókulcs, valamint a minimális 15%-os kulcs különbözetével megegyező pótlólagos minimumadót kell megfizetniük.
  • Az IFRS számviteli standardok módosításai — például az IAS 1, amely tisztázza a számviteli politikák közzétételi követelményét — és egyéb változások, amelyek 2023-ban, illetve 2024-ben lépnek hatályba.
  • Mindezeken túl a kiadványban szó esik olyan, napjaink gazdasági környezetét jelentősen befolyásoló témák jelentésbeli hatásáról is, mint a kamatlábak jelentős emelkedése és a magas infláció, valamint egyes társaságok társaságiadó-információkról szóló közzétételében bekövetkező változásokról.

A fent említett változások mellett egyre inkább előtérbe kerül a nem pénzügyi jelentéstétel. A vállalati fenntarthatóság és a klímaváltozás kockázataival kapcsolatos információk jelentésére vonatkozó új kötelezettségek jelentősen kihatnak a vállalatok nem pénzügyi, valamint pénzügyi beszámolóira. Ebben a gyorsan változó gazdasági és szabályozási környezetben a jelentéstevő gazdálkodó egységeknek szükséges nyomon követniük az IFRS-ekkel kapcsolatos kérdések változásait, és naprakésznek kell lenniük a módosításokkal, az új követelményekkel és a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó iránymutatásokkal kapcsolatban is.

A kiadvány a PwC oldaláról tölthető le.

 

PwC Magyarország

- H I R D E T É S -