Szigorú ellenőrzések

111 jogorvoslati eljárást kezdeményezett tavaly a Közbeszerzési Hatóság

Összesen 2869 milliárd forint összértékben folytattak le eredményes közbeszerzéseket a magyarországi ajánlatkérők 2023-ban. A verseny fokozódott, hiszen tavaly eljárásonként átlagosan már 7,6 ajánlat érkezett a gazdasági szereplőktől. A közbeszerzések értékéből a kis- és középvállalkozások részesedése 8%-kal nőtt a megelőző évhez képest, így minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 58 forint került a kkv-szektorba.

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Közbeszerzési Hatóság 2023-ra vonatkozó beszámolóját. 2023-ban az ajánlatkérők összesen 7964 darab eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, így az eljárások száma érdemben nem változott, mindössze 0,9%-kal haladta meg a megelőző évi értéket. Az eredményes közbeszerzések végleges összértéke 2023-ban 2869,1 milliárd forintot tett ki, ami mintegy kétharmada a megelőző évben mértnek.

Az eljárások számának beszerzési tárgyak szerinti megoszlása 2023-ban az előző évihez hasonlóan alakult, azonban a közbeszerzések összértékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlásában az előző évekhez képest számottevő változásokat tapasztalhattunk. Míg az árubeszerzések értékaránya 2023-ban az előző évi kétszeresére (41,1%-ra) növekedett, addig a korábban legnagyobb részesedéssel rendelkező építési beruházások összértéke az eredményes eljárások értékének kevesebb, mint egyharmadát (31,7%-át) adta. A szolgáltatásmegrendelések értéke az összérték negyedét tette ki. A fenti változások oka az volt, hogy míg az építési beruházás tárgyú közbeszerzések száma mindössze 1,9%-kal maradt el a 2022. évi adattól, addig értékük a harmadára esett vissza egy év alatt.

„Az elmúlt év nemcsak a magyar gazdaságot, de a közbeszerzési piac szereplőit is újabb kihívások elé állította. A törölt, illetve elhalasztott építési beruházások, a globális válság, majd az energiaárak növekedése és az energiahordozók világpiacának koncentrálódása teljesen újszerű helyzetet eredményezett. Az adatokból jól látszik, hogy a nemzetgazdaságba 2023-ban is jelentős források áramlottak a közbeszerzési piacon keresztül, annak volumene azonban érzékelhető módon csökkent az építési beruházások értékének visszaesése okán, összetétele pedig így a korábbiakban megszokottakhoz képest jelentősen átrendeződött” – hívta fel a figyelmet Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

A verseny továbbra is jelentős

A közbeszerzési piacon megvalósuló verseny intenzitásának egyik fontos mérőszáma az egyajánlatos szerződések számának alakulása: számarányuk az egy évvel korábbi adatokhoz képest az uniós és a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzések tekintetében egyaránt csökkent.

A versenyhelyzet másik mérőszáma a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások (HNT-k) alakulása. A lezárult HNT-k szám- és értékaránya a 2022-es évhez viszonyítva alig változott: vagyis mind az uniós, mind a nemzeti eljárásrendben alacsony maradt. A HNT-k számaránya hosszú évek óta az Európai Bizottság által megadott 5%-os küszöb alatt van.

Az ajánlatok átlagos száma, vagyis az egy eljárásra jutó ajánlatok száma 2023-ban megközelítőleg 8 darab volt (7,6 darab), ami határozott növekedést mutat a korábbi évek stagnálása után.

Kiterjedt ellenőrzési mechanizmus biztosítja a közbeszerzések szabályosságát

A Közbeszerzési Hatóság összetett és egyre szigorúbb ellenőrzésekkel biztosítja a magyarországi közbeszerzések törvényességét, melynek első állomása a hirdetmény-ellenőrzés. A 2023-ban beérkezett és feldolgozott hirdetmények száma a 2022. évhez hasonlóan kimagasló volt: a Hatóságnál 2023-ban összesen 27 316 db hirdetményt iktattak és dolgoztak fel, az ennek kapcsán kibocsátott hiánypótlási felhívások száma pedig rekordot döntött. Összesen 28 441 db olyan hiánypótlási felhívást küldött meg a Hatóság az ajánlatkérők részére, amelyben az eljárásokkal kapcsolatos hibák kijavítását kérte. Mivel az ajánlatkérők a hiánypótlási felhívásban jelzett problémákat rendszerint orvosolják, az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozza meg.

Munkatársaim a tavalyi évben munkanaponként 113 db, egyenként átlagosan 5 db észrevételt tartalmazó hiánypótlási felhívás kibocsátásával (azaz éves szinten mintegy 142 205 db hiánypótlási ponttal) segítették elő, hogy a magyar közbeszerzési eljárások jogszerűsége biztosított legyen” – mutatott rá Dr. Kovács László.

Emellett a tavalyi év folyamán a Közbeszerzési Hatóság 100 szerződés-ellenőrzési eljárást folytatott le hivatalból. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 598 jogorvoslati eljárás indult, melyből 254 jogorvoslat szintén hivatalból került kezdeményezésre, ebből 111 jogorvoslati eljárást maga a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezett. A Döntőbizottság döntései ellen benyújtott keresetek aránya változatlanul alacsony, és a Döntőbizottság pernyertességi aránya a 2023. évben is elérte a 90%-ot.

A szigorú és következetes ellenőrzési rendszer mellett ugyanakkor a Hatóság továbbra is a prevenciót tartja legalkalmasabbnak a hatékony közpénz-felhasználás átláthatóságának és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítására, továbbá a tisztességes közbeszerzési verseny feltételeinek megteremtésére.

 

Influence Media
Címlapfotó: Wikipedia

- H I R D E T É S -