Faqs

Szótár B

backdoor selling

kerülőutas eladás


Az értékesítő és a vállalati végfelhasználó a hivatalos út, azaz a beszerzési osztály megkerülésével, közvetlenül kezdenek tárgyalásba. Ez igen kényes helyzetet idézhet elő minden érintett (beszerzés, végfelhasználó és értékesítő) számára egyaránt.

back office outsourcing

háttérirodai kiszervezés


Az outsourcing ezen elterjedt változatában a háttériroda teljes vagy csak néhány területét (pl. bérszámfejtés, könyvelés, adatfeldolgozás, jog, számlázás, IT, HR) kiszervezik, s a szolgáltató ezt a feladatot professzionális szinten hivatott ellátni, hiszen ez az alaptevékenységébe tartozik.

backsourcing

visszaszervezés


A visszaszervezési folyamat során a korábban kiszervezett funkciókat ismét visszaveszi a vállalat és integrálja saját működésébe. Általában olyankor kerül sor erre, ha az ügyfél nem elégedett a kiszervezett szolgáltatás minőségével.

barter

barter


Olyan árucsere, amikor a pénz az ügyletben semmilyen formában nincs jelen és az ügylet kizárólag két fél között realizálódik (harmadik fél nem kapcsolható be, azaz sem a szállítási kötelezettség, sem a vásárlási jogosultság harmadik üzletfélre át nem ruházható). Általában külkereskedelemben használják.

benchmarking

összehasonlítás, összemérés, benchmarking

A benchmarking folyamat során a cégek saját teljesítményüket (működésüket, minőségüket, árukat, stb.) mérik össze az iparág legjobbjaival. A cél, hogy világos képet kapjanak a saját teljesítményükről azáltal, hogy mi a jelenlegi legjobb elért teljesítmény és hogyan viszonyul ehhez a sajátjuk. A cégek aztán az összegyűjtött információt és tapasztalatokat felhasználják a saját céljaik és működésük kialakításánál, fejlesztésénél.

 

Coupa benchmarking

beneficiary

a fizetés kedvezményezettje

Best Practice

A legjobb gyakorlat

Egy olyan élenjáró tevékenység, működési mód vagy folyamat, ami által egy cég sokkal hatékonyabbá válik és képes költségcsökkentésre, minőségnövelésre és a vevői elégedettség növelésére.

bid

ajánlat


A beszerzési terminológiában az ajánlat használata kétféle módon is lehetséges: egyrészt amikor a vevő akar bizonyos terméket vagy szolgáltatást megvenni, másrészt pedig akkor is, amikor az eladó ajánlja fel ezeket eladásra.

bid bond

ajánlati biztosíték


Az ajánlatkérő a pályázati eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell biztosítékát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Célja, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatához mindaddig kötve legyen, míg a szerződés megkötésre nem kerül. Ha eláll az ajánlattól, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A kifejezés fordítása néhol tendergaranciaként szerepel.

bid opening

ajánlatok felbontása


Általában a közbeszerzésben használt kifejezés, ami arra utal, hogy az ajánlatkérő cég beszerzője az ajánlatokat a nyilvánosság vagy egy döntőbizottság előtt bontja fel és azok tartalmát első körben velük együtt ismerheti meg.

bond

biztosíték

breach of contract

szerződésszegés


A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a kikötött helyen és időben, minőség, mennyiség és választék szerint kell teljesíteni. Ha ez nem a szerződésben megállapított módon történik, szerződésszegésről beszélünk, mely lehet késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés.

break-even point

fedezeti pont

A fedezeti pontnál egyenlő a vállalat bevétele az összköltségével, azaz nem termel rövid távon sem hasznot, sem veszteséget.

bulk buying

nagy tételben történő vásárlás.

bullwhip effect

ostorcsapás effektus


Ha egy adott ellátási csatornában az egyes tagok nem teszik lehetővé egymás számára a készletinformációik terítését, akkor egyes tagoknál jelentős hiány, másoknál jelentős többlet merülhet fel egyidejűleg. Minél feljebb haladunk az ellátási láncban, a kereslet annál nagyobb kilengéseket mutat, és a korábbi bizonytalanságok a lánc végén lévő partnernél kumulálódnak.

Business to Administration (B2A)

Közigazgatási e-kereskedelem


Az üzleti szektor és a közigazgatási szféra közti elektronikus ügyintézés, például elektronikus információszolgáltatás, adóbevallás, ügyintézés, közbeszerzés. Mivel elsődleges célja az adatcsere, ezért gyakran nem is sorolják az e-kereskedelembe.

Business to Business (B2B)

Vállalatközi e-kereskedelem


Az elektronikus kereskedelem azon típusa, amikor az elektronikus úton létrejött üzlet az üzleti élet két szereplője között történik, például elektronikus beszerzés egy cég és a beszállítói között.

Business to Consumer (B2C)

Fogyasztói e-kereskedelem


Az üzleti élet szereplői és a magánszemélyek közti, elektronikus úton létrejövő ügyeletek, például könyv- vagy pizza-rendelés az interneten keresztül.

Business to Employee (B2E)

Munkavállalói e-kereskedelem


A vállalat és az alkalmazottak közötti létrejövő elektronikus kapcsolat, amely alapja az intranet. Segítségével az információ-áramlás és a belső ügyintézés felgyorsul, átláthatóságot biztosít, illetve az alulról felfele történő visszajelzés lehetősége révén a munkavállalói elégedettség növekszik.

buyer

beszerző


A beszerzők gyakran egy adott termék- vagy szolgáltatás-kategóriára szakosodnak és felelősek ezek vonatkozásában a piacelemzésért, a beszerzés tervezéséért, az érintettekkel való koordinációért, a beszállítók értékeléséért és kiválasztásáért, a megrendelésekért és a nyomonkövetésért.