Faqs

Szótár C

call for a tender

tenderfelhívás

cancellation of the tender procedure

pályázati eljárás érvénytelenítése

cash on delivery (C. O. D.)

utánvét


Az árut a termék kiszállításakor, átvételkor kell készpénzzel kifizetni.

Caveat emptor

Óvakodjék (vigyázzon) a vevő!


A vásárlás a vevő kockázata, nem számíthat jótállásra.

centralised purchasing

centralizált beszerzés

A beszerzéssel kapcsolatos összes tevékenységet egyetlen (központi) szervezeti egység látja el. Számos előnye mellett (pl. a termékek könnyű szabványosíthatósága, kisebb koordinációs szükséglet, jobb alkupozíció, stb.) azonban nem biztos, hogy a végfelhasználók érdekei (pl. időzítés, minőség) mindig érvényesülnek.

claim

1. követelés, 2. reklamáció

commercial warranty

jótállási igazolás

compensation

kártérítés


A kár lényegében valamilyen hátrányos eredménnyel azonosítható, a ténylegesen felmerült káron túl idetartoznak az elmaradt jövedelem vagy haszon és a károkozás folytán felmerült költségek, kiadások is. A kártérítés elsődleges célja az eredeti állapot helyreállítása, másodsorban a kár megtérítése (pénzben vagy természetben).

competitive bid

versenyképes ajánlat

competitive bidding

versenytárgyalás


A legjobb ajánlat kiválasztását szolgáló eljárás, amely célja, hogy az ajánlatkérő a legmegfelelőbb kivitelezőt, beszállítót válassza ki, a rendelkezésre álló pénzeszközök leghatékonyabb elköltése mellett. A közszférában igen elterjedt gyakorlat, de a magánvállalatok beszerzéseinél is alkalmazzák ezt a módszert.

collusion

összejátszás


Két vagy több fél közti csalárd – gyakran illegális, ezért titkos – megállapodás, amely beszerzési kontextusban leggyakrabban az árak és a termék-, szolgáltatás-specifikáció manipulálását fedi.

consortium

konzorcium


Vállalatok és/vagy magánszemélyek között, adott cél elérésére létrejövő együttműködés, jogi személyiség nélküli társulás. Gyakran egy szerződés elnyerése és annak sikeres teljesítése érdekében kooperálnak a felek.

conflict of interest

érdekellentét, összeférhetetlenség


Egy olyan helyzet vagy annak valószínűsége, amikor egy ember érdekei magánszemélyként és munkavállalóként ütköznek. Ilyenkor általában a professzionalizmus kárára a magánérdekeket helyezi előtérbe (pl. egy rokon tulajdonában lévő cégtől szerez be).

contract

szerződés


Két vagy több fél közötti írásos vagy szóbeli megállapodás, amit a jog elismer és akár kényszerítheti is a betartását.

contract form

szerződési forma

contractor

vállalkozó


Egy olyan magánszemély, aki saját nevében és kockázatára üzletszerű tevékenységet folytat s szerződésben vállalja bizonyos termékek szállítását vagy szolgáltatás nyújtását.

contract price adjustement clause

szerződéses ármódosítás klauzula


A szerződésekben gyakran alkalmazzák ezt a másképpen még mozgóáras záradék néven ismert klauzulát, amelyben a szerződő felek előre megállapodnak egy ármódosítási indexben, azaz az árat a publikált, mindenki számára hozzáférhető és elismert költségindexekkel összhangban módosítják, amennyiben a szállító költségei az ajánlattétel és a szerződéses kötelezettség teljesítése között megváltoznak.

contractual obligations

szerződéses kötelezettség

contract value

a szerződés értéke


Egy szerződés teljes pénzügyi értéke a szerződés egész időtartamára vonatkozóan (nem csak annak éves értéke).

corrigendum

helyesbítés

Cost Plus Method

Költség és jövedelem módszer


A szerződés árának meghatározására szolgáló módszer, mely során az ajánlattevő az értékesített termék vagy szolgáltatás költségéhez hozzátesz még egy általányt vagy haszonkulcsot.

countersign

ellenjegyez

credentials

meghatalmazás, igazoló iratok

cumulative discount

kumulált árengedmény


Amikor egy árengedmény nagyságát egy adott időszak alatt történő vásárlási mennyiség alapján határozzák meg, nem pedig az egyszeri megrendeléseket veszik alapul. A szállítók ezt gyakran ösztönzőnek használják, annak elérése érdekében, hogy a beszerző cégek folyamatosan vagy nagyobb mennyiségben vásároljanak.