Faqs

Szótár D

damages

kártérítés


Beszerzési kontextusban kártérítésről beszélhetünk, amikor az egyik fél veszteséget vagy hátrányt szenved el a másik fél szerződésszegésének eredményeképpen és ezért a bíróság adott értékű kompenzációt ítél meg.

decentralised purchasing

decentralizált beszerzés


Amikor a beszerzési feladatok elvégzéséért nem egy külön beszerzési egység, hanem több szervezeti egység párhuzamosan végzi (pl. üzemek, profit-centerek).

default

mulasztás


Egy szerződéses feltétel megszegése, pl. az ígért határidő átlépése.

default in payment

késedelmes fizetés

defaulting party

mulasztó fél

deferred debit card

fizetési kártya, halasztott fizetéssel


A kártyabirtokos az adott számlázási időszakban végbemenő tranzakciók után, egyszerre fizeti ki a teljes tartozását, azaz a tranzakcióhoz képest a tényleges fizetésre később kerül sor.

(to) defer payment

elhalasztja a fizetést

delay of payment

fizetési késedelem

delayed delivery

késedelmes szállítás

delays in performance

késedelmes teljesítés

(to) deliver

leszállít, rendelkezésre bocsát

deliverables

teljesítendő tételek


Azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a gyűjtőfogalma, amelyeket a szállítónak a megállapodás keretében elő kell állítania illetve le kell szállítania.

delivery conditions/terms

szállítási feltételek


A szerződés azon feltételei, amelyek az útvonal-megállapításra, a fuvarköltségre, a szállítás helyére és időpontjára vonatkozik.

delivery period

szállítási idő

demand aggregation auction

kereslet aggregálása típusú árverés


Az árverés egy olyan fajtája, amikor a vevők egy ad hoc csoportban gyűlnek össze bizonyos javak megvásárlására. Minél több vevő gyűlik össze, annál alacsonyabb lehet a darabonkénti ár, ezért gyakran érdemes várni, mert további csatlakozókkal egy termék ára még tovább is csökkenhet.

deposit

letét, bankbetét


Az ügyfél bankszámlát nyit, a számlán levő pénzeszközt pedig fizetések teljesítésére használhatja.

derogation

hatálytalanítás

descending price auction

csökkenő áras árverés


Lásd a holland árverésnél.

direct cost

közvetlen költség


Egy adott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolható költségek, pl. anyag- és bérköltség. Ezek a költségek általában változó költségnek tekinthetők, és nem tartalmaznak felosztott költséget.

direct sourcing

 

direkt beszerzés

Közvetlenül a gyártáshoz szükséges, a végtermék szerves részét képező alapanyag és alkatrész beszerzését soroljuk ide.

 

discriminatory price

diszkrimináló ár


Amikor egy szállító az ugyanolyan mennyiségben megvásárolni kívánt, ugyanazon vagy hasonló termékét más áron kínálja a különböző vevőknek.

drafting of tenders

ajánlatok elkészítése

Dutch Auction

holland árverés

Ezt a fordított aukciót általában beszerzéseknél használják. Ilyenkor az ajánlatkérő a beszerző, az ajánlattevők pedig az eladók. Az árverés kezdetén a beszerző egy induló árat állapít meg, majd ezt folyamatosan csökkenti, egészen addig, amíg az ajánlattevő(k) azt nem jelzik, hogy megadtá(k) azt a végső árat, amiért még érdemes elvállalniuk a beszállítást vagy szolgáltatást.. A fordított árverés célja a legalacsonyabb beszerzési ár elérése optimális szállítási és fizetési feltételekkel. Más néven még csökkenő áras vagy beszerzési árverésként is ismert.

 

Fordított aukciók teljes körű lebonyolításában segít Önnek a Streamline Kft

dynamic pricing

dinamikus árazás


Az elektronikus piacterek által lehetővé tett folyamat, amikor a termékek vagy szolgáltatások árát kvázi valós időben döntik el a felek, az aktuális kereslet-kínálati viszonyok alapján.

dynamic sourcing

dinamikus beszerzés


Az elektronikus piactereken végbemenő és a hagyományos beszerzéshez képest jóval leegyszerűsített folyamat, amikor a potenciális termékeket, szolgáltatásokat és kereskedelmi partnereket az aktuális piaci viszonyok, kereslet-kínálat alapján választjuk ki kvázi valós időben.