Faqs

Szótár E

eligibility

alkalmasság

eligibility criteria

alkalmassági kritériumok

eligibility requirements

alkalmassági követelmények

e-Marketplace

elektronikus piactér


Az elektronikus piactér az elektronikus kereskedelem lebonyolításának helyszínéül szolgál. Tulajdonképpen egy virtuális tér, amely az Internet segítségével jön létre. Áthidalja az országok, vállalatok és számítógépes rendszerek közti határokat. Szereplői a vevők (beszerzők), szállítók és elektronikus közvetítők, akik a piacteret biztosítják, és segítik, hogy a vevők és eladók egymásra találjanak. További résztvevők a bankok és szállítmányozó cégek. Szinonimájaként használatos a „trading exchange” kifejezés is.

English auction

Angol árverés


A résztvevők ajánlataikat nyíltan egymás előtt és ellen tehetik meg. Az ajánlatok összegét az ajánlattevők egyre emelik, mindenki akár többször is tehet ajánlatot. A licit akkor ér véget, ha az ajánlattévők egyike sem akar továbblicitálni, vagy egy előre meghatározott villámárat elér az aukció. A legmagasabb tétet tevő nyeri meg a licitet. Más néven még traditional (hagyományos), vagy forward árverés, illetve highest-price sale (legmagasabb árú eladás) néven is ismert.

e-Procurement

 

e-beszerzés

Az e-beszerzési alkalmazások web-alapú technológiát használnak annak érdekében, hogy minél jobban automatizálják – lehetőség szerint- a teljes beszerzési folyamatot: az igény megjelenésétől kezdve, az elektronikus katalógusok használatán és a fizetésen keresztül a szerződésmenedzsmentig bezárólag.

 

Automatizálás az e-beszerzésben!

 

Könnyű használat. Gyors bevezetés. S2P.

evaluation committee

értékelő bizottság

escalation

ármódosítás

escalation clause

értékállandósági klauzula


A szerződés ezen záradéka lehetővé teszi, hogy a szállító bizonyos feltételek esetén emelje a terméke vagy szolgáltatása árát, pl. a szállító alapanyagának vagy munkaköltségének drágulása esetén. A szerződésekben ezek a klauzulák jellemzően az árcsökkentésre vonatkozó körülményeket is ismertetik.

established market price

szokásos piaci ár

evaluation, assessment

értékelés


A beszállítók vagy szolgáltatók ajánlatainak részletes értékelése és összehasonlítása számos döntési kritérium (pl. pénzügyi, minőségi) egyidejű figyelembevételével.

evaluation report

értékelő jelentés

ex works price

gyári ár

earnest of tender

foglaló


A szerződés megkötésekor (és kizárólag csak akkor) a kötelezettségvállalás jeléül pénzösszeg vagy más dolog adható foglalóként, amely – az előleggel ellentétben – nem jár vissza, ha a szerződés – mindegy kinek – felróható okból nem megy teljesülésbe.

E-commerce

 

E-kereskedelem

A digitális médián keresztül történő eladás és vétel, azaz ide tartozik például az áruk és szolgáltatások elektronikus forgalmazása, a kereskedelmi árverések bonyolítása, az e-közbeszerzés, az elektronikus pénz átutalás, az elektronikus értékpapír kereskedelem, az elektronikus fuvarlevél kiállítása, stb. Ezek az elektronikus megoldások segítik a vállalatokat és a közigazgatási szervezeteket folyamataik integrálásában, üzleti és ügyviteli folyamataik felgyorsításában, és gazdaságosabbá teszik számukra a vevők egyéni preferenciáiról szóló információkat. Mindemellett az e-kereskedelem a fogyasztó számára pedig csökkenti a kínálati oldallal kapcsolatos információk megszerzésének költségeit.

Automatizálás az e-beszerzésben!

economies of scales

méretgazdaságosság


Méretgazdaságosság, ami akkor áll fenn, ha a vállalkozás átlag (teljes) költsége csökken a kibocsátás növelésével, mivel ilyenkor az állandó (kibocsátástól függetlenül fennálló) költségek több egységre oszlanak el.

Electronic Data Interchange (EDI)

Elektronikus Adatcsere


Az üzleti életben, elsősorban multik által használt, szabványos szerkezetű vállalatközi adatkommunikáció. Például megrendelések, számlák, fuvarozási dokumentáció egyenesen a másik fél számítógépes hálózatába kerülnek át.