Faqs

Szótár F

firm price

fix ár

fixed cost

állandó költség


Elsősorban egy adott időszakhoz köthető költségek, amelyek nem változnak a termelés változtatásával (pl. értékcsökkenés, bérleti díj).

flat fee

átalánydíj, fix díj

force majeur clause

vis major záradék


A szállítók védelmére szolgáló záradék, amely abban az esetben felmenti őt a felelősség alól, ha a késedelem teljesen rajta kívül álló okokból következik be, pl. földrengés, vulkánkitörés, állami beavatkozás, sztrájk. Az előre nem látható körülményekre való hivatkozás még „Act of God” vagy vis major néven is használatos az angolban.

forward auction

Lásd az angol árverésnél.

framework agreement

keretmegállapodás


A keretmegállapodás célja, hogy rögzítse egy adott időszakban beszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget. Amikor a megbízónak szüksége lesz az adott termékre, vagy szolgáltatásra, akkor az adott keretből lehívásra kerül a szükséges mennyiség.

fraud

csalás


Megtévesztés, trükközés, vagy bárminemű illegális tevékenység, amit tisztességtelen előnyszerzésre használnak.

freight

fuvardíj