Faqs

Szótár L

Letter of Acceptance

elfogadási nyilatkozat


A nyertes ajánlattevő írásos nyilatkozata, amelyben formálisan is elvállalja a feladatot.

Letter of Intent

szándéknyilatkozat


Az ajánlatkérő informálja írásos formában a sikeres ajánlattevőt arról a szándékáról, hogy szerződéses jogviszonyba kíván vele lépni.

liquidated damages

szerződési kötbér

liquidated damages clause

kötbérzáradék


A szerződéskötők egymás között előre meghatározzák készpénzben annak a veszteségnek a mértékét, amelyet a vásárló a késői szállítás miatt valószínűleg elszenvedhet. Amennyiben ténylegesen sor kerül a késedelmes teljesítésre, a vásárló per nélkül is érvényesítheti a határidő túllépésre járó kártérítési igényét.

local shopping

helyi beszerzés

long list

hosszú lista


A potenciálisan megfelelő beszállító cégek és szervezetek referencia listája, melyek a rövid listák összeállításának alapjául szolgálhatnak.

lump sum contract

átalánydíjas szerződés