Faqs

Szótár M

Mail Order/Telephone Order

Postai úton vagy telefonon kezdeményezett tranzakció, amit bankkártya számlán kell jóváírni vagy terhelni.

maintenance service

karbantartási szolgáltatás

mediation

mediáció


A békéltető, közvetítő, közbenjárói tevékenységre akkor kerülhet sor, ha két fél a köztük támadt konfliktust nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, de szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására. Ilyenkor a felek önként vesznek részt a mediációs folyamatban, amikor egy harmadik fél segít nekik döntésre jutni (de nem dönteni).

market testing

piacvizsgálat


A vállalaton belüli szolgáltatás hatékonyságának összemérése a külső cégek ajánlataihoz képest.

m-Commerce

mobil (telefonos) kereskedelem


A mobil kereskedelem az elektronikus kereskedelem egyik változatának tekinthető, amikor a kereskedelem vezeték nélküli eszközök (pl. mobiltelefon, PDA) támogatásával megy végbe. A mobiltelefon egyrészt személyesebb és közvetlenebb kapcsolatot teremt a piaci szereplők között, mint az Internet. Másrészt a kínálati oldalon álló piaci szereplők felhasználhatják a mobiltelefon azon tulajdonságát, hogy a mobiltelefon jelzései alapján a készülék hordozójának térbeli elhelyezkedése pontosan meghatározható, s így az eladók a tömegtermelés termékeit a lokalitás dimenziója mentén képesek testre szabni.

merchant acquirer

elfogadó bank

merchant agreement

kereskedői megállapodás


Írásbeli megállapodás az elfogadó bank és a kereskedő között a fő jogokról, kötelezettségekről és garanciákról.

merchant bank

a kereskedő bankja


A kereskedő bankja, amely szerződéses alapon elfogad bankkártya tranzakciókból származó letéteket. Elfogadó banknak is nevezik.

merchant fraud

kereskedői visszaélés


A kártyaelfogadó által a fizetési rendszer többi résztvevője kárára elkövetett csalás.

merchant service charge

kereskedői jutalék


A kártyaelfogadó kereskedő által az elfogadó banknak fizetendő jutalék a kereskedőtől származó tranzakciók feldolgozásáért.

Most Economically Advantageous Tender (MEAT)

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat


Az az ajánlat, amely számos szempontot figyelembe véve (pl. minőség, ár) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az ajánlatok értékelését egy előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján végzik és így hasonlítják össze az ajánlatok szakmai és pénzügyi feltételeit.

m-payment

mobil (telefonos) fizetés


Mobiltelefonról, okostelefonról vagy PDA-ról elérhető számlán végrehajtott átutalás vagy közvetlen terhelés.

MRO (maintenance, repair and operational) supplies

 

karbantartási, javítási és működési beszerzés

A vállalatok általános működéséhez, fenntartásához szükséges termékek beszerzését jelenti (pl. számítógépek, irodaszerek, szappan, ragasztó), amely folyamat gyakran a horizontális piactereken zajlik.

 

Könnyítse meg beszerzését a Coupa-val! Szabadoljun meg a rabszolgamunkától!