Faqs

Szótár P

parent company guarantee

anyavállalati garancia


Az anyavállalat arra vállal kötelezettséget, hogy átvállalja a leányvállalata szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az nem teljesít.

partnering contract

partnerszerződés

payment schedule

fizetési ütemterv

performance bond

teljesítési biztosíték

Bankok, biztosítók által az ügyfeleknek adott fizetési ígéret, garancia, ami arra kötelezi a pénzintézetet, hogy a vállalkozó mulasztása esetén a biztosíték összegének erejéig kompenzálja az ügyfeleit.

portal

portál

Az olyan weblap, amely más weboldalakról származó információt gyűjti össze, rendszerezi. A portál nem feltétlenül elektronikus piactér.

private auction

magán árverés

Az olyan árverés, amely csak néhány kereskedő számára nyitott, és nem az egész piac számára elérhető.

proactive purchasing

proaktív beszerzés

A beszerzés legújabb felfogása szerint a beszerző még a termékfejlesztés előtt bekapcsolódik és együttműködik a beszállítóval. Ezzel biztosítja azt, hogy az elkészülő termék minél jobban megfeleljen a vevői igényeknek.

proceeding

eljárás

procurement

vásárlás

A beszerzési folyamat második szakasza, a tulajdonképpeni operatív beszerzés, amely a szerződések megkötését követően kezdődik. Feladatai többek között a napi igénylések, rendelések, utókövetések, számlázás, fizetés, teljesítések, stb.

procurement agent

beszerzési ügynök

proposal

javaslat

Olyan tervezet, amelyet a tárgyalások eredményeképpen terjeszt elő az egyik fél a másiknak, és majd ez szolgálhat a szerződés alapjául.

proof of acceptance

átvétel igazolása

proof of receipt

átvételi elismervény

purchasing

beszerzés

A cégek egyik lényeges üzleti funkciója, amely felelős a szükséges anyagok, szolgáltatások és felszerelés megszerzéséért a vállalati célok és stratégia figyelembevételével. A beszerzés lehet S2P (Sourcing to Purchase azaz piackutatástól szerződéskötésig) és P2P (Purchase to Pay, tehát szerződéstől kifizetésig), attól függően, hogy a beszerző mikor kapcsolódik be az üzleti folyamatokba az adott vállalatnál.

purchase order

megrendelés

A vevő által készített írásos szerződéses dokumentáció, amely a vásárlás minden feltételét részletezi.

purchase requisition

beszerzés-igénylés

A beszerzési osztály felé írásban vagy számítógépes rendszeren keresztül jelzett igény bizonyos termék vagy szolgáltatás beszerzésére.