Faqs

Szótár S

stage payment

részletfizetés

A szerződéses árat nem egyösszegben fizetik ki, hanem a teljesülés mértékével párhuzamosan.

statement of tenderers

ajánlattevő nyilatkozata

sub-contracting

alvállalkozásba adás

Amikor fővállalkozó a szerződéses munka egyes részeit kiadja.

sub-contractor

alvállalkozó

Az a cég, magánszemély vagy konzorcium, amely a fővállalkozó munkájának egy részét átvállalja. Az alvállalkozó teendői a fővállalkozó ajánlatának részét képezi, ugyanakkor az alvállalkozó nem a megrendelőnek, hanem a fővállalkozónak felelős

submission of a tender

ajánlat benyújtása

 

supply contract

áruszállítói szerződés

supplier management

beszállítói menedzsment

A beszerző cég gyakorlata arra nézve, hogy a beszállítói teljesítményét nyomon kövesse és értékelje.

Supply Chain Management

Ellátási lánc menedzsment

Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag-kitermeléstől a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magába foglalja a termékhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat (szervizszolgáltatások, hulladékkezelés, újrahasznosítás), azaz a tevékenységek olyan összekapcsolódó folyamata, amelyben minden a végső célt, a fogyasztói igények kielégítését szolgálja. Ez a szemlélet a beszerzésre is jelentős hatással járt, mivel felhívja a figyelmet, hogy a beszállító teljesítménye beépül a beszerzőébe is, ezért a szállítói kapcsolatok szorosabbra vonása, a szállítói teljesítmény elemzése és fejlesztése került a beszerzés fókuszába.

systematic buying

rendszeres beszerzés

A termékek napi gyártásához szükséges anyagok folyamatos és tervezett beszerzése, általában hosszú távú szerződések formájában.

sustainability

fenntarthatóság

A cég beszerzési gyakorlata során figyelembe vett hosszú távú környezeti, szociális kérdések.

sealed bid auction

borítékolt licites árverés

A vevők számos licitet adnak le a javak különböző mennyiségeire, amíg az árverést le nem zárják. Nevét onnan kapta, hogy az árverés ezen fajtájában az ajánlatot tevők nem ismerik egymás ajánlatát.

sealing of envelopes

borítékok lezárása

settlement of disputes

vitás kérdések rendezése

signatories

aláíró felek

signing of tenders

ajánlatok aláírása

shortlist

rövid (vagy szűkített) lista

Azokat a lehetséges beszállítókat, szolgáltatókat tartalmazó lista, akiket egy előzetes értékelés alapján az adott beszerzési tevékenységre alkalmasnak találtak és kiválasztottak. Zártkörű pályázatok esetén kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnak be pályázatot a saját nevükben vagy egy konzorcium vezető cégeként.

Service Level Agreement (SLA)

Szolgáltatási szint szerződés

A szolgáltató és az ügyfél, illetve cégen belüli alkalmazásakor a két szerződő szervezeti egység közötti megállapodás a szolgáltatás szintjéről, amely tartalmazza a kapcsolat kritikus és mérhető pontjait, pl. elvégzendő feladatok tételes listája határidővel, rendelkezésre állás, ügyfélszolgálat, változáskezelés, stb.

single sourcing

Az a gyakorlat, amikor a piacon több forrás is rendelkezésre állna, de a cég bizonyos okok miatt csak egyetlen forrásból vásárol, mivel ez biztosítja az adott vevői igény legkedvezőbb kielégítését. Ezek az okok indokolhatóak, pl. alkatrész-utánpótlás, kompatibilitás.

Small and Medium Size Enterprises (SMEs)

Kis- és középvállalkozások (KKV)

A kicsi létszámmal működő, alacsony árbevételű, rendszerint helyi cégek meghatározását az EU Bizottsága dolgozta ki, amit Magyarország is átvett. A kifejezést általában a nagy, globális cégek ellentétpárjaként használják.

sole sourcing

A piacon csak egyetlen forrás képes egy adott vevői igény kielégítésére, ezért tőle vásárol a cég.

sourcing

stratégiai beszerzés

A vállalati beszerzés első, stratégiai szakasza, amely célja, hogy kiválasszák, és szerződést kössenek azokkal a beszállítókkal és szolgáltatókkal, akik a vállalat követelményeinek, hosszú távú céljának, politikájának megfelelően ki tudják őket szolgálni. Ez a folyamat magába foglalja a beszerzési költségek elemzését, kiadások, termékek kategorizálását, csoportosítását, a potenciális szállítók körének meghatározását, a pályázatok teljes körű lebonyolítását és a szerződések megkötését.

 

Támogassa stratégiai beszerzési folyamatait a Coupa-val! Könnyen. Gyorsan. Eredményesen.

specification

előírás, specifikáció

A beszerző cég világosan megfogalmazott elvárásait tartalmazó követelménylista, amely célja, hogy a leendő beszállítókat megfelelő és teljeskörű információval lássa el arra vonatkozóan, hogy a beszerzésre kerülő termékeknek, szolgáltatásoknak, illetve munkaerőnek milyen feltételeket kell teljesítenie. A szakirodalomban több elnevezéssel is lehet találkozni: statement of needs, statement of requirement, operational requirement vagy brief.

spot buying

azonnali vásárlás

Időszakos beszerzés, amely célja, hogy egyszeri megtakarítást tegyen lehetővé, vagy pedig a készletekben bekövetkező hiányt vagy a keresletben hirtelen bekövetkezett növekedést áthidalja. Nem tervezett beszerzés.