Faqs

Szótár T

TCO

Total Cost of Ownership angol kifejezésből származó mozaikszó, amit magyarul teljes életútköltségként használunk. Azt mutatja meg, hogy egy termék a teljes birtoklási idő alatt milyen költséggel jár együtt. A TCO a termék beszerzési árán kívül kalkulál az olyan járulékos költségekkel is, mint pl. a szállítás, üzemben tartás, karbantartás stb., illetve a termék életútjának végén a megsemmisítés, ártalmatlanítás költségei. A fenntartható, felelős beszerzési politika azt vallja, hogy a termék ára helyett a TCO alapján kell meghozni a beszerzési döntéseket.

 

 

 

tender

pályázat

tender documents

pályázati dokumentáció

A pályázati felhívás alkalmával a jövendő pályázók rendelkezésére bocsátott dokumentumok összessége, amelyek tartalmazzák a pályázóknak szóló instrukciókat, a szerződés feltételeit, a specifikációt, illetve a pályázók válaszai számára kialakított minta-dokumentumokat.

tender evaluation panel

értékelő bizottság

A pályázatokat értékelő és a sikeres ajánlattevőről szóló döntést előkészítő csoport.

tenderer

ajánlattevő

tender opening session

ajánlat felbontási ülés

Ennek során az értékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát.

tender price

ajánlati ár

(to) terminate the contract

felbontja a szerződést

traditional auction

Lásd az angol árverésnél!