Faqs

Szótár W

ware-house price

raktári ár

warranty

jótállás (garancia)

Jótállást általában a szerződésszerű teljesítésért, illetőleg közelebbről a teljesítés bármely lényeges mozzanatának a hiánytalan és hibátlan megvalósulásáért (pl. egy határidő betartásáért, az egyösszegű fizetésért, a különleges minőségért, a “jogtisztaságért” stb.) lehet vállalni.

warranty obligations

jótállási kötelezettségek

warranty period

jótállási időszak

Whole Life Costs

Teljes élettartamra vonatkozó költségek

Egy adott termék megszerzésének és tulajdonlásának összes költsége, figyelembe vége az egész élettartama során felmerülő összes bevételt és költséget. TCO-nak is szokták nevezni (Total Cost of Ownership)

willingness-to-pay

fizetési hajlandóság

withdrawal of tenders

ajánlatok visszavonása