contract

szerződés


Két vagy több fél közötti írásos vagy szóbeli megállapodás, amit a jog elismer és akár kényszerítheti is a betartását.

Posted in: Szótár C