direct cost

közvetlen költség


Egy adott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolható költségek, pl. anyag- és bérköltség. Ezek a költségek általában változó költségnek tekinthetők, és nem tartalmaznak felosztott költséget.

Posted in: Szótár D