Letter of Intent

szándéknyilatkozat


Az ajánlatkérő informálja írásos formában a sikeres ajánlattevőt arról a szándékáról, hogy szerződéses jogviszonyba kíván vele lépni.

Posted in: Szótár L