quotation

    árajánlat

    A beszállító vagy szolgáltató által adott írásos vagy szóbeli ár, amit általában azután adnak, hogy írásban vagy szóban felkérték erre őket.