Az MLBKT Beszerzési Menedzser Indexe – 2016. május

Nincs alapvető változás májusban

Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke: 52,3.

A korábbi májusokkal összevetve az idei érték alacsonyabb a hosszú távú májusi átlagnál (52,5) és az elmúlt három év átlagánál (szintén 52,5).

A felmérésben vizsgált részindexek többsége növekedett áprilishoz képest, de a változások mértéke jellemzően 1-2 százalékpontos volt bármelyik irányban.

A foglalkoztatottságindex értéke 50,0 pont alá került ebben a hónapban, de az elmúlt egy év értékei négy hónap kivételével növekedésre utalnak.

Történeti áttekintés

BMI_201605

A Beszerzési Menedzser Index májusban

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke: 52,3. Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest összességében enyhén kedvezőbb folyamatokról számoltak be, és a tapasztalt bővülési ütem majdnem megegyezik az áprilisival. Egy hónapig tartott a szűkülés, aminek 2016 januárban vége  szakadt, és ötödik hónapja jelez bővülést az index. A 2016 május havi index 0,2 százalékponttal magasabb az áprilisi (52,1) értéknél, és az idei év harmadik legmagasabb értéke. Május összességében átlag feletti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,1; a májusoké 52,5). Az elmúlt három év májusának átlaga a hosszú távú májusi átlaggal megegyező. Az idei érték a kilencedik legalacsonyabb májusi érték 1995 óta.

A Beszerzési Menedzser Index komponensei

A termelési mennyiség indexe csökkent áprilisi értékéhez képest, de 50,0 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónaphoz képest, immár ötödik hónapja. A mostani érték némileg átlag alatti, 1995 óta tizenháromszor volt magasabb az index értéke májusban.

Az új rendelések indexe nőtt, és 50,0 pont felett maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya is magasabb lett az előző hónaphoz képest. A mostani érték a tizenegyedik legmagasabb májusi 1995 óta, és felülmúlja az 1995 óta mért hosszú távú átlagot, és az elmúlt három év átlagát is.

A márciusi szállítási átfutási idő hosszabb lett áprilishoz képest, de az ütem gyengült, és az index megközelítette az 50,0 pontot. A korábbi májusi értékeket nézve az idei a nyolcadik legalacsonyabb érték. Az index értéke szinte folyamatosan 50,0 pont alatt volt az elmúlt hat évben, amire korábban nem volt példa. Utoljára 2013 márciusában és 2015 áprilisában volt 50,0 pont felett az index értéke.

A vásárolt készletek harmadik hónapja szűkülnek. Az idei májusi indexérték az elmúlt húsz év értékei alapján átlag alatti, és a hatodik legkisebb májusi. 2013-2014-ben kilenc hónapban emelkedett a vásárolt készletek szintje, míg 2015-ben hét, idén pedig eddig két ilyen hónap volt.

2014-2015-ben a foglalkoztatottsági index csak négy hónapban mutatott csökkenést. Az elmúlt három hónaptól eltérően az e havi érték azonban szintén csökkenésre utal, ebben az évben már másodszor. Az index értéke alacsonyabb lett áprilishoz képest, és 50,0 pont alá kerülve a hetedik legalacsonyabb májusi 1995 óta.

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredménye

A beszerzési mennyiség indexe csökkent áprilisi értékéhez képest, de 50,0 pont felett maradva egyúttal a beszerzési mennyiség emelkedését jelzi. A mostani érték alulmúlja az elmúlt három év átlagát, és a nyolcadik legalacsonyabb májusi adat. A beszerzett mennyiség egy hónapig csökkent, mielőtt megszakadt a sorozat és újból bővülést tapasztaltunk, immár ötödik hónapja zsinórban.

A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak nyolc hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően második hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a tizenkettedik legnagyobb májusi.

A késztermékkészletek szintje májusban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, noha az indexérték némileg magasabb lett, megközelítve az 50,0 pontot. A korábbi májusi értékeket nézve az idei átlagosnak mondható, és a nyolcadik legkisebb 1995 óta. 2015-ben öt alkalommal jelzett bővülést az index, idén egyelőre két ilyen hónap volt.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent áprilishoz képest, de még mindig 50,0 pont felett maradt, és ennek köszönhetően már ötödször jelzi az import mennyiségének növekedését az előző hónaphoz képest. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében némileg eltérő folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben növekedett az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének dinamikusabb bővülését. Az elmúlt egy év 2015 július kivételével növekedést hozott, a legújabb trend már tíz hónapja tart.

Ebben a hónapban élőállatok kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt különleges anyagok (lemez, acél) és fűrészáru esetében. Jelentősebb árcsökkenésről nem számoltak be a válaszadóink.

Információk és módszertan

Az Üzleti Jelentések a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) havonta megjelenő kiadványa. Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából a MATYUSZ-REC Kft. végzi. A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal. A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.

- H I R D E T É S -