MTA nívódíj a “Beszerzés – Stratégia, folyamatok, információ” című kötet szerzőinek

Az MTA publikációs nívódíjjal jutalmazta a BCE Gazdálkodástudományi Kar két docensét Vörösmarty Gyöngyit és Tátrai Tündét a Beszerzés – Stratégia, folyamatok, információ című kötetükért.

Vörösmarty Gyöngyi – Tátrai Tünde: Beszerzés – Stratégia, Folyamatok, Információ

MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottságának Ipar- és Vállalatgazdaságtan Albizottsága idén először ítélt oda publikációs nívódíjakat. Itt díjazták könyv kategóriában a két szerzőt a Wolters Kluwer kiadásában 2017-ben  megjelent kötetükért.

A kötet a 2010-ben megjelent könyv átdolgozott kiadása. A beszerzési szakma alapismereteit áttekintő, rendszerező irodalomként készült, a beszerzés témakörét elméleti és gyakorlati szempontból feldolgozva rendszerezi a rendelkezésre álló ismereteket hallgatók, oktatók, beszerzési szakemberek számára.

A könyv fókuszában a gazdálkodó szervezetek beszerzési gyakorlata áll, a benne szereplő ismeretek elsősorban a profitorientált tevékenységet folytató nagyvállalatok gyakorlatát tükrözik, ugyanakkor számos olyan megoldást, módszertant ismertetünk, mely a kis- és középvállalatoknál vagy a nonprofit szervezetek esetében is jól hasznosítható. Külön fejezet foglalkozik az elektronikus beszerzés és a közbeszerzés témaköreivel.

A két szakember saját kutatási eredményeit beépítve alkotta meg ezt az alapirodalmat, mely beszerzés témában hazánkban jelenleg a legfontosabb szakkönyv. Az első kiadásának megjelenése óta már több mint 3000 példányban kelt el, mely jelzi, hogy sikerült a kötetet az oktatásban használó hat felsőoktatási intézmény mellett a hazai szakembereket is megszólítaniuk.