2,3 milliárd forintból újulhat meg a Keszthelyi szennyvíztisztító-telep

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyásával valósul meg  a rekordösszegű fejlesztés.

Elindulhat a korszerűsítés a keszthelyi szennyvíztisztító-telepen, miután a csaknem hároméves előkészítési folyamat lezárultával a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) november eleji tulajdonosi közgyűlése jóváhagyta a fejlesztésre vonatkozó előterjesztést. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) közgyűlési határozattal hatalmazta fel Winkler Tamást, a DRV Zrt. vezérigazgatóját a támogatási szerződés aláírására, és a projekt teljeskörű lebonyolítására. Az ország elsőszámú víziközmű-szolgáltatója kiemelkedően sokat, 2,3 milliárd forintot fordít a keszthelyi szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére. A tulajdonos MNV Zrt. évek óta nem költött ennyit közműfejlesztésre. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lezárultával, előreláthatóan a jövő év tavaszán indulhat el.

Még idén kiírhatják a köszbeszerzési eljárást a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő, állami tulajdonú szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére Keszthelyen, miután a szolgáltató november elején megkapta a tulajdonosi engedélyt a projekt lebonyolítására. A DRV Zrt. egy évvel ezelőtt megújult vezetése üdvözli az MNV Zrt. döntését, mely összhangban áll a cég törekvéseivel, ugyanis a társaság egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a folyamatos és minőségi víziközmű-szolgáltatás biztosítása. A siófoki székhelyű vállalat az állami tulajdonú víziközművek bővítése, valamint a tisztítási folyamatok során alkalmazott technológiák fejlesztése érdekében minden lehetséges eszközt meg kíván ragadni annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjon eleget tenni az üzemeltetői és a vagyonkezelői jogból eredő kötelezettségének. E mellett a DRV Zrt. felelősen gondolkodó környezetvédelmi szolgáltató is, a keszthelyi szennyvíztisztító-telep fejlesztése pedig a Balaton vízminőségének védelmét szolgálja.

A keszthelyi szennyvíztisztító-telep jelenleg határértéken működő technológiájának korszerűsítése elengedhetetlenné vált az üzemeltetési költségek csökkentése miatt, valamint a szigorodó kibocsátási határértékek következtében a várhatóan megnövekedő bírságtételek elkerülése érdekében. A fejlesztés után az eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású, párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén és foszforeltávolítással, valamint kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással és a keletkező fölösiszap rothasztásával, biogáz hasznosításával, a víztelenített iszap injektálásával valósul majd meg.

A keszthelyi szennyvíztisztító telep a KEOP 1.2.0. pályázat keretén belül történő fejlesztésének és bővítésének összköltsége 2,3 milliárd forint. A jelentős beruházási források nagyobb részét Európai Uniós pályázatok biztosítják a kedvezményezett Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részvételével. Az állami szerepvállalás jelentős, hiszen a tulajdonos MNV Zrt. évek óta nem költött ennyit közműfejlesztésre. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lezárultával, előre láthatóan a jövő év tavaszán indulhat el.

Hirdetés