arbitration

    döntőbíráskodás (arbitráció)

    Két fél közötti konfliktus megoldásának alternatív módja, amikor a – folyamatban egyébként önként résztvevő – cégekre vonatkozó tényleges döntést egy vagy több, az adott ügyben nem érintett, független fél hozza meg. Az arbitrátor döntését mindkét félnek el kell fogadnia.