bid bond

    ajánlati biztosíték

    Az ajánlatkérő a pályázati eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell biztosítékát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Célja, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatához mindaddig kötve legyen, míg a szerződés megkötésre nem kerül. Ha eláll az ajánlattól, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A kifejezés fordítása néhol tendergaranciaként szerepel.