compensation

    kártérítés

    A kár lényegében valamilyen hátrányos eredménnyel azonosítható, a ténylegesen felmerült káron túl idetartoznak az elmaradt jövedelem vagy haszon és a károkozás folytán felmerült költségek, kiadások is. A kártérítés elsődleges célja az eredeti állapot helyreállítása, másodsorban a kár megtérítése (pénzben vagy természetben).