direct cost

    közvetlen költség

    Egy adott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolható költségek, pl. anyag- és bérköltség. Ezek a költségek általában változó költségnek tekinthetők, és nem tartalmaznak felosztott költséget.