nonresponsive bid

    nem megfelelő ajánlat

    Az ajánlattételi felhívás alapvető követelményeinek nem eleget tevő ajánlat.