Csökkent a beruházások volumene

2010 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 4,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, az I. félévben pedig 5,5%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál – adta hírül a KSH. A nemzetgazdasági beruházások az előző negyedévhez képest a szezonálisan kiigazított volumenindexek szerint 0,6%-kal mérséklődtek.

A beruházási tevékenység II. negyedévi 4,9%-os mérséklődésén belül az építési beruházások volumene 7,3%-kal kisebb volt a lakásberuházások és a nagyobb útépítések visszaesésének következtében. A gép- és berendezésberuházások 1,3%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól.
A nemzetgazdasági beruházások volumenének visszaesését néhány nagy, egyedi beruházás mérsékelte. Így például a járműgyártásban megvalósult jelentős fejlesztéseknek köszönhető a feldolgozóipar 4,7%-os növekedése, de ugyanígy egy-egy nagyberuházás emelte meg a pénzügyi, biztosítási tevékenység (22,8%), a víz- és hulladékgazdálkodás (8,3%) és a művészet, szórakoztatás, szabadidő (22,3%) ágak volumenét is.
Az oktatás nemzetgazdasági ág növekedése (68,0%) az oktatás minden területén állami és uniós forrásból országszerte megvalósuló intézménybővítések, -felújítások eredménye.
Az élénkülés az ágazatok többségében késik. Csökkenés figyelhető meg az ingatlanügyletek ágban (13,1%) a lakásépítések radikális visszaesésének következtében.
A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág 14,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ennek oka az állami infrastrukturális beruházások visszaesése.
A gépberuházásokat ösztönző támogatások csökkenése miatt a beruházások a mezőgazdaságban szintén visszaestek (23,3%). A közigazgatás fejlesztésének volumencsökkenésében (5,6%) főleg az egy évvel korábbi magas bázis játszott szerepet.