Ártudatos a magyar vásárló

Magyarország továbbra is átmenet a Kelet és a Nyugat között.

“A világ valóban gyorsan változik, ami alól Magyarország sem kivétel” – állapítja meg a GfK Roper Consulting legújabb globális tanulmánya. Tőlünk nyugatabbra a megtapasztalás élménye vált a legfőbb értékké, de fontos a személyes jóllét megélése és a ökoállampolgárság is. Ez utóbbi irányzat hazánkban is hódít: tízből két magyar hajlandó viselkedésén változtatni annak érdekében, hogy a környezet számára káros személyes hatásait csökkentse.

A fogyasztó maga változik és ezzel együtt új fogyasztói igények jelennek meg, ami új termékek és szolgáltatások fejlesztését teszi szükségessé. A trendek alatt olyan nagymérvű, eredeti eseményeket értünk, amelyek akár az egész társadalom vagy csak egy csoport viselkedését, világlátását jellemzik.

A fejlett nyugati világban a mindennapi megtapasztalás, a dolgok kipróbálása a legjellemzőbb trend. Az Egyesült Államokban a fogyasztók több mint felének fontosabb az élménykeresés (azaz a megtapasztalás) mint a birtoklási vágy, azaz tárgyak megszerzése. A fejlett országok közül Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban, vagy Németországban élnek sokan olyanok, akik az anyagi birtokláson túlmutatóan felfedezők és a világot gyakran virtuálisan élik meg. Magyarországon a népesség egyharmadánál jelent meg ez a fajta értékrend, és a legkevésbé a fejlődő országokra igaz ez.

A tudatosabb fogyasztóvá válás trendjét hazánkban az elhúzódó gazdasági válság erősítette fel. A magyar lakosság egyharmadáról elmondhatjuk hogy ártudatos, kritikus és hozzáértő fogyasztó, akinek a legjobb ár-érték arány a fő szempont.
“Az értékeket újradefiniáló fogyasztó hozzáadott értéket vár el azért az árért, amit hajlandó megfizetni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a márkás termékek vásárlása háttérbe szorult volna, ám a fogyasztók minden, számukra kompromisszumok nélkül minőséget kínáló lehetőséget figyelembe vesznek” – mondta el Kozák Ákos, a GfK Hungária igazgatója.

A magyarok mintegy egyötöde vallja azt, hogy egyre inkább lépést tart felgyorsult világunk tempójával. Az idő felbecsülhetetlen értékkel bír, ezért fontos azt nem elpazarolni – például sorban állással, várakozással -, hanem inkább bölcsen befektetni. Az “azonnal mindent!” trend fogyasztói gyors és hatékony megoldásokat várnak, akár kompromisszumok árán is. Ez a viselkedésforma elsősorban a városi aktív lakosságra igaz, azon belül is a fiatalokra és középkorúakra. Akinek kevés az ideje, gyakran adottak az anyagi lehetőségei ahhoz, hogy valamilyen gyors megoldást alkalmazzon.

A magyar társadalomnak a közgondolkodásban újonnan megjelenő trendek terén is van fejlődési lehetősége. Az egyik ilyen világszerte egyre nagyobb tömegeket meghódító trend a “jóllét keresése”, vagyis a folyamatos küzdelem azért, hogy a rohanó élet kihívásaival összeegyeztessük a jóllétünkhöz szükséges dolgokat. A hazai fogyasztók 19 százalékának fontos, hogy tegyen a saját jóllétéért, míg a világ fogyasztóinak 28 százalékáról mondható ez el.

Hasonlóképpen fontos irányzat a “zöld-trend”, azaz egyfajta “ökoállampolgárság”, azaz a képesség arra, hogy viselkedésünk megváltoztatásával csökkentsük személyes környezetkárosító hatásainkat. A zöld trend honfitársaink gondolkodásmódjában is egyre inkább tetten érhető: míg a Föld lakosságának 35 százaléka hajlandó tenni saját fogyasztásának ökoszemléletű csökkentéséért, addig ez az arány nálunk 23 százalék.
Magyarországon “a biztonság állandó igény”, mellyel érthető módon párosulnak az “otthonom a házam”, valamint a “biztonság és védelem” trendek. Érdekes ugyanakkor, hogy Magyarországon e két utóbbi vonulat a más országokban megfigyelhető aránynál kisebb mértékben jelenik meg. A magyar fogyasztó tehát változik: míg 2007-ben a biztonság volt a legmarkánsabban megjelenő társadalmi érték, addig az idei adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar fogyasztók gondolkodásában is új eszmék indultak hódító útjukra az elmúlt öt évben.