Új beszerzési szabályzata van a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalnak

Beszerzési értekezletet tartott a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal.

A tájékoztatót a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) főigazgatója, dr. Keszthelyi Gyula nyitotta meg. Az értekezlet célja az új szabályzó leglényegesebb elemeinek megismertetése a hivatal teljes – a beszerzések lebonyolításában érintett – állományával. A főigazgató kiemelte, hogy az új szabályzót a Beszerzési Igazgatóság dolgozta ki a hivatal többi igazgatóságával, illetve szoros együttműködésben a Magyar Honvédség (MH) és a Honvédelmi Minisztérium (HM) szerveivel.

A Beszerzési Igazgatóság igazgató-helyettese, dr. Tomka Barnabás felszólalásában elmondta, hogy az új beszerzési szabályzat kiadása időszerű, amelynek oka a 2011. január 1-ével bekövetkezett szervezeti változás. Ez egészében megváltoztatta a szervezetet és az egyes szervezeti elemek feladatkörét is. Kiemelten fontos és jelentős változást okozott a beszerzések végrehajtási rendjében a HM Infrastrukturális Ügynökségnek a hivatalba történő integrálása, illetve az egészségügyi beszerzéseknek a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal hatáskörébe utalása. Az új szakágak megjelenése a Beszerzési Igazgatóság számára is addig ismeretlen beszerzési módszereket jelentett. Dr. Tomka Barnabás felvázolta a több hónapos előkészítő munkát, amelyet az új szabályzó kidolgozása érdekében közösen végeztek az FHH többi igazgatóságával és az együttműködő szervezetekkel. Elmondta, hogy a kidolgozói tevékenység során saját és az együttműködők észrevételeit és tapasztalatait is beépítették az anyagba.

Derzsényi Attila alezredes, a Beszerzési Igazgatóság Honvéd- egészségügyi Beszerzési Osztály osztályvezető-helyettese előadásában ismertette a most hatályba lépett szabályzó legfontosabb változásait. Tájékoztatójában elmondta, hogy a Beszerzési Szabályzatot 2011. augusztus 10-én hagyta jóvá Márki Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára. Érzékeltette, hogy a beszerzéseket szabályzó jogszabályok – közbeszerzési törvény, a központosított közbeszerzések, és a haditechnikai tárgyú beszerzések végrehajtását szabályzó kormányrendelet – közeljövőben bekövetkező változásai miatt ez az új szabályzó is módosításra kerül. Hangsúlyozta: újdonság, hogy a szabályzat preambulummal kezdődik, amelyben rögzítették a beszerzések legfontosabb alapelveit. Nevezetesen azt, hogy a (köz)beszerzési eljárásban részt vevő személy/szervezet képviselője köteles biztosítani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, biztosítani az esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot a gazdasági szereplők számára, valamint a közpénzek hatékony és felelős felhasználását szem előtt tartva eljárni.

Derzsényi Attila elmondta, hogy a beszerzési eljárásokba bevont személyek felelősségi rendjét külön fejezet írja le, emellett a felelősség megállapításában nagy segítség a mellékletek között található felelősségeket ábrázoló mátrix. Felhívta a figyelmet arra a fontos változásra, hogy a „kezdeményezők” feladatai kibővültek az előkészítéskor, így a beszerzés tervezése során végrehajtandó piackutatással. Ennek eredményeként pontosabban lehet meghatározni a beszerezni kívánt terméket, vagy szolgáltatást, a szükséges költségvetési fedezetet, illetve meg tudja adni – szükség esetén – az eljárás során megszólítható cégeket. A „kezdeményezők” a beszerzés kezdeményezésekor ki kell, hogy dolgozzák a beszerzés pontos műszaki követelményeit. Az újdonság az, hogy a kijelölt beszerző osztály feladata az, hogy a műszaki feltételeket megfeleltesse a hatályos jogszabályoknak. Derzsényi Attila hangsúlyozta, hogy a bizottsági üléseknek ezentúl nem feladata a műszaki paraméterek kidolgozása. Amennyiben a „kezdeményező” ezt elmulasztja, vagy a kidolgozott műszaki feltételrendszer hiányos és a hatályos jogszabályoknak nem feleltethető meg, abban az esetben a Beszerzési Igazgatóság írásban hiánypótlást fog kezdeményezni. Természetesen a „kezdeményező” ebben a tárgyban is kérhet konzultációt a Beszerzési Igazgatótól.