GVH: gyorsabb és hatékonyabb fúziókontroll, Kartell Chat a kartellek elleni küzdelemért

Az Országgyűlés nevében a Gazdasági bizottság elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2015. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A GVH 2015-ben is kiemelten kezelte az összefonódásokkal kapcsolatban indult engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárását, annak ellenére is, hogy előbbiek száma jelentősen nőtt a gazdasági válság elmúltával. Megállapítható, hogy tavaly a GVH minden fúziós ügyben a törvényben megszabottnál rövidebb idő alatt hozott döntést annak érdekében, hogy a piaci szereplők számára mielőbb megszűnjön a hatósági eljárásból adódó bizonytalanság – hangsúlyozta dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke a bizottsági meghallgatáson.

A GVH különböző tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel segíti a piaci szereplők eligazodását és a versenytörvény keretszabályai joggyakorlatának megismerését. Ezt a célt is szolgálva jelentette meg a versenytörvényhez készített Kommentárt.

A versenyfelügyeletért, a versenypártolásért és a versenykultúra-fejlesztésért felelős intézmény tevékenységének egyik legfontosabb eleme továbbra is a kartellek elleni küzdelem, amelynek tavaly bevezetett, új eszköze a Kartell Chat, azaz, egy anonim kapcsolat-felvételi rendszer kartellekkel kapcsolatos információk átadására és kérdések feltevésére.

A GVH által 2002 és 2013 között vizsgált kartellügyek több mint kétharmadában KKV-k voltak érintettek.

A versenyhivatal éppen ezért a KKV-k versenyjogi tudatosságát próbálta növelni tavaly december 1-jén indított kartell-ellenes kampányával, „Nem marad köztetek” címmel.

A beszámoló teljes terjedelmében a GVH honlapján olvasható.

Hirdetés