Közbeszerzési ellenőrzést érintő változások január 1-től

2017. január 1-én hatályba lép a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet.- hívta fel a figyelmet a
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet módosításának fő célja az uniós és hazai források felhasználása hatékonyságának növelése és egyben a megfelelő közbeszerzési eljárások lefolytatásának biztosítása.

A módosítások nyomán az ajánlatkérők számára megnyílik a lehetőség, hogy akár a közbeszerzési eljárás megindításával, ill. lezárásával egyidejűleg, akár a közbeszerzési eljárás megkezdését, ill. lezárását megelőzően kezdeményezze az ellenőrzést.

A szabályozás megváltozása biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárást az ellenőrző szervezet annak folyamatában ellenőrzi, oly módon, hogy minden eljárási cselekménynél (dokumentum keletkezésénél) az ajánlatkérő kötelezettsége haladéktalanul megküldeni a keletkezett dokumentumokat az illetékes ellenőrző szervnek.

Az egyes Korm. rendeletek módosításáról részletesen a 478/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezik.