Beszerzési társulásokról tart szemináriumot az IIR Magyarország

Egyre több vállalat gondolkodik azon, hogy milyen módon tudja költségeit minimalizálni, ezáltal a hatékonyságát növelni.  Ebben nyújt segítséget az IIR Magyarország 2017. szeptember 7-én Budapesten megrendezésre kerülő Beszerzési társulások témájú szemináriuma.

Amikor a hagyományos beszerzési lehetőségek kimerülnek, és már nem lehet költségeket csökkenteni a meglévő eszköztár segítségével, új lehetőségeket keresnek a szakemberek. Ilyen új megoldás lehet a beszerzési társulás, mely tőlünk nyugatabbra már sokkal inkább elterjedt társulási forma. Hiszen, ha a regionális beszerzés (amennyiben adott vállalat csoportszinten tevékenykedik) tud előnyt kovácsolni a méretéből, volumenéből adódóan, miért ne tegye meg ugyanezt több, akár hasonló, akár eltérő profilú vállalat a beszerzési társulások által?

A rendezvényen bemutatásra kerül, hogy mi a beszerzési társulások létrejöttének célja, kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az valóban előnyös legyen, illetve milyen működő modellek vannak.

Mindemellett nagyon foglalkoztatja a piaci szereplőket, főként azokat, akik csatlakozni kívánnak valamely beszerzési társuláshoz, hogy milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a beszerzési társulások kapcsán, hogyan legyen szabályozva GVH oldalról, milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül szabályozni  és mindez vállalati beszerzési oldalról miként valósul meg?

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra a rendezvény vállalati esettanulmányok hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások segítségével választ keresve a felvetett kérdésekre.

A szeminárium teljes programjáról és a jelentkezés módjáról bővebb információt talál az IIR Magyarország honlapján.