„Szakmailag és emberileg is nagyon jó csapatba kerültem”

A MÁV-START Zrt. beszerzési igazgatója, Támis Norbert szerint csalóka a beszerzésről alkotott kép. A 38 éves szakember úgy véli, többször van „hírértéke” annak, ha valamelyik beszerzés késik vagy esetleg eredmény nélkül zárul, mint ha sikeres – vagyis a beszerzési szervezethez sokszor negatív hírek kapcsolódnak. A 2015-ös esztendő elején kinevezett igazgató éppen ezért elsősorban ezt a megítélést kívánta megváltoztatni. Törekvéseinek sikerét 2017-ben A Vasút Szolgálatáért kitüntetés bronz fokozatával ismerték el.

Támis Norbert

Pályáját nézve azt látom, hogy közgazdászként az első perctől kezdve beszerzéssel foglalkozott. Tudatos volt a választás?

Túlzás lenne azt állítani, hogy már gimnazistaként erre a pályára készültem. A sorsom kicsit később, friss diplomásként dőlt el. Pécsett jártam egyetemre, de szombathelyi vagyok, így eszembe sem jutott Budapesten munkát keresni. Rövid keresgélés után Zalaegerszegen kaptam ajánlatot: beléptem egy multi céghez, ahol a beszerzések felelőse lettem. Egy nagy, nemzetközi elektronikai vállalatnak nyújtottunk szolgáltatásokat hazai beszállítók közreműködésével. Gyakorlatilag a megrendelőnk minden új terméke a mi beszerzésünk és közreműködésünk révén került az európai piacra. Jól éreztem ott magam, megtetszett a beszerzéssel kapcsolatos munka, ami jól érzékelhetően sikeres is volt.

Hogyan került a fővárosba, illetve a vasúthoz?

Véletlenül. Nem volt szándékomban Pestre jönni, és a vasúttal sem akartam összekötni az életem, holott a nagyapám, az apám és a nagybátyám is vasutas volt. A Budapestre költözést az indokolta, hogy az akkori páromat felvétették egy fővárosi egyetemre. Álláskeresésbe kezdtem, e-mailt írtam több cégnek, köztük a MÁV-nak is. Nem pályázatokra jelentkeztem, tehát alig volt esélyem arra, hogy valahonnan pozitív választ kapok. Szerencsém volt. Több cégtől, köztük a vasúttársaságtól is megkerestek. Behívtak a MÁV-hoz, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés után szinte biztos voltam a munkaszerződésemben. Aztán telt-múlt az idő… Egy hónap után egy másik cég megtalált egy beszerzési csoportvezetői ajánlattal. Nemet mondtam, pedig a vasúttársasághoz történő felvételem még el sem indult, de nagyon bíztam benne, hogy összejön a MÁV-os állás… És összejött! Szakmailag és emberileg is nagyon jó csapatba kerültem – bizonyítja ezt, hogy valamennyi egykori munkatársam mára szép szakmai karriert futott be.

Tizenhárom éve, 2005-ben indult a szakmai pályafutása – akkor, amikor a MÁV hozzákezdett a közbeszerzésekhez. Ha visszatekint erre a közel másfél évtizedre, milyen leltárt tud készíteni?

Akkor jött létre a MÁV Központi Közbeszerzési Osztálya; izgalmas és kihívásokkal teli szakmai munka zajlott akkoriban a Bajcsy-Zsilinszky úton. Nagyon sok tapasztalatot szereztem abban az időszakban, és ezeket mind a mai napig igyekszem hasznosítani. Szakmai sikerként értékelem, hogy a közreműködésemmel került sor a kétszer huszonöt darabos TRAXX-mozdonybeszerzésre. E tender kapcsán vér-verejtékes, gyakran éjszakába nyúló tárgyalásokra emlékszem még ma is, pedig már nagyon rég volt. 2008-tól a MÁV-START közbeszerzési koordinátoraként működhettem közre a második harminc darab Stadler motorvonat karbantartásának sikeres beszerzésében, valamint a közbeszerzési, jogi és műszaki szempontból is jelentős szakmai kihívást jelentő jegykiadóautomata-beszerzésben. Ezenkívül részt vettem a START által indított valamennyi későbbi motorvonat-beszerzésben is. Ezek olyan, a MÁV-csoport életében is stratégiai jelentőségű beszerzések voltak, amelyekre a mai napig büszkén emlékszem vissza, kicsit a saját munkámat is látom egy-egy korszerű motorvonat vagy jegykiadó automata láttán. Aztán 2014 elején egyesült a START, a TRAKCIÓ és a GÉPÉSZET. Az új szervezet életre hívásával új, kihívásokkal teli időszak kezdődött, hiszen olyan kollegáknak – beszerzőknek, műszaki szakembereknek – kellett közelebbről megismerkedniük a közbeszerzési szabályokkal, akiknek korábban nem volt gyakorlatuk e téren. Az új vállalat szakembereinek immár a közbeszerzési törvény szigorú és meglehetősen formalizált keretei között kellett és kell ma is megoldaniuk a járműpark napi üzemeltetésével, a régi eszközök felújításával és az új vasúti kocsik építésével kapcsolatos feladatokat. A társaság igyekezett eleget tenni az elvárásoknak: jogászok, mérnökök és közgazdászok közösen dolgozták ki a hatékony és átlátható közbeszerzési eljárások rendjét. Jelenleg évi 300-400 beszerzési eljárást indítunk és közel ezer szerződést kötünk, mindez 37 beszerző kolléga megfeszített munkájának eredménye. 2016 óta pedig már a készletgazdálkodási feladatok is hozzánk tartoznak. Ezzel teljes lett az ellátási lánc, így áll fel jelenleg a MÁV-START Beszerzési Igazgatósága, majd 90 munkavállalóval.

2015 januárjában lett a személyszállító vasúttársaság beszerzési igazgatója. Új szerepkörében milyen elvárásoknak kellett, illetve kell eleget tennie?

Az elmúlt évek során folyamatosan időprésben voltunk. Ennek alapján azt tűztem ki célul, hogy javítanunk kell a Beszerzési Igazgatóság munkáját és hatékonyságát, s ezáltal a megítélését is. Szervezetünk felépítéséből adódóan a feladataink alapvetően három csoportra oszthatók. Egyik szervezetünk a gépészeti szakanyagbeszerzések előkészítésével és lebonyolításával foglalkozott. Kiemelten fontos volt a gépészeti anyagellátás folyamatosságának biztosítása, illetve a beszerzések gyorsítása. Másik szervezetünk fő feladata a MÁV-START funkcionális szervezeti egységeihez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása, illetve azok koordinálása. Itt nagyon sok új kollegát kellett integrálni, betanítani. Harmadik szervezetünk 2016-ban került vissza a START-hoz kiemelten azzal a céllal, hogy egy kézben legyen a karbantartási szakanyagok beszerzése és a hozzájuk kapcsolódó anyagellátási folyamat. Számos intézkedést tettünk a készletek racionalizálására és a felhasználói területtel való kapcsolat még szorosabbá tételére. Úgy értékelem, hogy nagyon tartalmas évek állnak mögöttünk, számos kitűzött célt elértünk, de nincs megállás, jönnek az újabb kihívások. Elég, ha az IC+ kocsik sorozatgyártásához kapcsolódó beszerzések megvalósítására utalok. Európában is egyedinek mondható, hogy vasúti járművek gyártását a gyártó közbeszerzési környezetben valósítja meg. Mindez nagyon szép szakmai kihívás.

Kitüntetése is azt igazolja, hogy célkitűzéseit, vezetői koncepcióit megvalósította. Mit tart a legnagyobb eredménynek?

Azt, hogy sikerült erősíteni a vállalatnál a közbeszerzési szaktudást, és sikerült megtalálni a közös hangot a belső szervezeti egységekkel, a beszerzési igények gazdáival. Sikereinket, eredményeinket részben ennek, részben pedig a csapatmunkának, valamint annak köszönhetjük, hogy valamennyi kollégám sokszor napi 10-12 órát dolgozott a kitűzött célok elérése érdekében.

Elégedett?

Inkább azt mondom, hogy jólesik az elismerés. Ugyanakkor tudom azt is, hogy az újabb beszerzések kapcsán még sok munkánk lesz. Kiváló a csapatunk, szakértelem dolgában jól állunk, így aztán optimistán nézek a jövő elé.

Forrás: A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága által megjelentette “Büszkeségeink 2017.” című kiadvány. (Megjelenés időpontja: 2018. július)

Hirdetés