Még két hétig lehet módosítani a 2023-ra vonatkozó adatszolgáltatásokat – MOHU számlák áfa kezelése

A 2023. harmadik és negyedik negyedévre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi (KGYF) adatszolgáltatásokat 2024. március 31-ig módosíthatják a kötelezettek. A NAV tisztázta, hogy a MOHU által a KGYF-díjról kiállított számlák áfakötelesek.

1) A KGYF adatszolgáltatások módosítása és pótlása

A jogszabályi rendelkezések alapján a KGYF adatszolgáltatásokat a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között 1 alkalommal lehet módosítani.

Ez azt jelenti, hogy a 2023. harmadik és negyedév vonatkozásában benyújtott adatszolgáltatásokat 2024. március 31-ig módosíthatják az érintettek.

Bár a jogszabály nem tartalmaz az elmaradt adatszolgáltatások pótlására speciális szabályt, értelmezésünk szerint erre is csak 2024. március 31-ig van lehetőség.

Mivel az adatszolgáltatás elmulasztása vagy hibás teljesítése szankciókkal (hulladékgazdálkodási bírság) járhat, minden gazdálkodónak célszerű felmérni, hogy megfelelően teljesítette-e a kötelezettségeket. Abból a szempontból is érdemes ezt a vizsgálatot lefolytatni, hogy nem jelentettek-e be a jogszabályi előírásnál nagyobb termékmennyiséget, ez ugyanis indokolatlan többletköltséget eredményezhet.

Szakértőink jelentős tapasztalattal rendelkeznek mind a jogszabályi megfelelőségi vizsgálatok, mind az adatszolgáltatások elkészítése terén, így segítségünkkel el tudják kerülni ezeket a problémákat.

2) MOHU számlák áfatartalma

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy Adózási kérdést adott ki, amiben tisztázta, hogy a MOHU által számlázott KGYF-díjat áfa szempontból hogyan kell kezelni.

A NAV tájékoztatója alapján a MOHU, mint koncessziós társaság, a feladatai ellátásával az Áfa tv. értelmében vett szolgáltatást nyújt a kötelezettek részére. Ebből következően a KGYF-díj a MOHU által nyújtott szolgáltatás ellenértékének minősül, így az Áfa tv. hatálya alá tartozik adóköteles szolgáltatásként, és a MOHU-nak 27%-os adómértéket kell felszámítania a jogszabályban meghatározott KGYF-díjra mind a MOHU-t, mind az önkormányzatot megillető díjelem vonatkozásában.

Tapasztalatunk szerint egyes esetekben az önkormányzatot megillető díjelem vonatkozásában nem a NAV tájékoztatójában foglaltak szerint állítottak ki számlákat. Ezért valószínűsíthető, hogy ezek módosítására sor fog kerülni.

Az új hulladékgazdálkodási szabályok egyéb esetekben is felvethetnek további áfa-kérdéseket. Szakértőink készséggel nyújtanak segítséget ezek megoldásában.

 

PwC Magyarország
Címlapfotó: anncapictures from Pixabay

- H I R D E T É S -