Nőtt az ipari termelés

Az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 júniusában 15,2, munkanaphatástól megtisztítva 12,6%-kal nőtt – jelentette a KSH.

A termelés az év első hat hónapjában 9%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index júniusban 0,8%-kal emelkedett.
Az ipar 2010. júniusi termelésének és exportértékesítésének idei legkedvezőbb alakulásában elsősorban az előző hónapokhoz képest megnövekedett kereslet és a munkanaphatás érvényesül. Tavaly júniusban a termelésben még 18,8, az exportban 21,3%-os volumencsökkenést mértünk. Az ipari termelés motorja változatlanul az exportorientált vállalatok teljesítménye, a hazai eladások nem érték el a 2009. év szintjét.
Az ipari export 2010 első hat hónapjában 16,6, júniusban 21,8%-kal emelkedett 2009 azonos időszakához viszonyítva. Júniusban az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. Az év hatodik hónapjában a feldolgozóipari kivitel közel háromtizedét képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportvolumene jelentősen, 29,1%-kal emelkedett. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export majdnem egynegyedét adó járműgyártás kivitele is számottevően, 22,2%-kal bővült.
Az ipar január-júniusi belföldi értékesítése 5,1, a júniusi 1,5%-kal csökkent 2009 azonos időszakához képest. A feldolgozóipar belföldi eladásai az év első hat hónapjában 5,2%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy az exportra termelő vállalkozások hazai beszállítóinak termelésnövekedése nem tudta kompenzálni a lakossági kereslet visszaesését. Júniusban 1,9%-kal csökkent a feldolgozóipar belföldi értékesítése, amiben a magas bázis is szerepet játszott (2009-ben a júniusi bázis szintje volt a legmagasabb).
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2010 júniusában a feldolgozóipar termelése az előző év azonos hónapjához viszonyítva 16,9%-kal nőtt. A csekély súlyú bányászat volumene 14%-kal alacsonyabb volt a 2009. júniusinál. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 2%-kal haladta meg a tavalyi bázis szintjét.
2010 júniusában a feldolgozóipar tizenhárom alága közül kilencben volumenbővülés figyelhető meg. A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés több mint egyötödét képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása kiugróan – még az előző havi dinamikát is felülmúlva – 35,7%-kal nőtt. Az alágon belüli növekedés hajtóerejét a híradás-technikai berendezések, továbbá az elektronikus fogyasztási cikkek iránti tartós keresletélénkülés jelenti. A hasonló súlyú járműgyártás 23,2%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál; a számottevő bővülés kizárólag a külpiaci eladások eredménye. A harmadik legnagyobb alág, a feldolgozóipari termelés egytizedét kitevő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5,6%-kal visszaesett, ami a nagyobb arányú hazai kereslet csökkenésének és a kisebb súlyú kivitel stagnálásának eredője. A már második hónapja kiemelkedő dinamikát mutató vegyi anyag, termék gyártása júniusban 31,4%-kal haladta meg az előző év júniusit; a közel 5% súlyt adó alág teljesítményéhez elsősorban a műanyag-alapanyag gyártása szakágazat járult hozzá. Az előző hónaphoz hasonlóan átlagon felüli volumenbővülés figyelhető meg a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában (24,4%) – ez utóbbi két alág növekedése a válság utáni nyersanyag iránti keresletbővülésnek köszönhető. Kéthavi visszaesés után júniusban 12,5%-kal nőtt a gyógyszergyártás volumene, nagyrészt az exportértékesítés kedvező alakulásának köszönhetően.
2010 júniusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése jelentősen, 25,3%-kal emelkedett 2009 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 26,5, az új belföldi rendelések 17,6%-kal nőttek; azonban az új rendelések bővülése nem volt elegendő a válság miatt lecsökkent rendelés állomány feltöltésére, így a június végi összes rendelésállomány 9,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 15,3%-os növekedése – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2010 első hat hónapjában – a tavaly ilyenkori 10,6%-os létszámcsökkenést folytató 5,1%-os létszám visszaesés mellett következett be.
2009 azonos időszakához képest az ipari termelés 2010 első hat hónapjában Magyarország minden régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (16,8%) figyelhető meg.