Jelentős különbségek az elévülések között

Az elévülési jogszabályok alapján mutatja be a követelések lejárta közti jelentős különbségeket a Nemzetközi Követeléskezelési Kézikönyv, amelynek negyedik változatát márciusban adja ki az Atradius Collections. A Nemzetközi Követeléskezelési Kézikönyvet olyan szakértők állították össze, akik járatosak az országspecifikus követeléskezelési eljárásokban,  és a  jogi szabályzásban, amely a vállalkozások számára a fő kihívást jelenti. Az elévülési jogszabályok sok, a helyi szabályozást alaposan nem ismerő vállalkozásnak jelentenek visszatérő problémát, amely nemzetközi követeléskezelésben esetében  döntő jelentőségű lehet. Az elévülési  határidőket meghatározó  törvényeket az egyes országok határozzák meg, ezért  az összehasonlítása során jelentős különbségeket láthatunk a  különböző országok szabályozási gyakorlatában. A határidők egy évnél kezdődnek, mint például Mexikóban, és  elérhetik a  15 évet is, mint Spanyolországban. Az elévülési határidők megakadályozzák, hogy a lejárt követeléseket időben korlátlanul érvényesíthessék, valamint meghatározzák azt a határidőt, ameddig a hitelező peres eljárást kezdeményezhet. Mivel igen összetett témáról van szó, legjobb, ha a vállalkozások külső szakértőhöz fordulnak.

Egyes országok elévülési határidőiben fennálló különbségek:

 • Kanada: 3 év – kereskedelmi okmányoknál. Amennyiben közben történtek kifizetések, ez az időszak hosszabb is lehet.
 • Kína: 2 év  – a kereskedelemben általában. Néhány kivételes nemzetközi adásvételi szerződés esetében 4 év.
 • Németország: 3 év – az elévülési időszak a követelés megalapozását követő évben kezdődik.
 • Görögország: 5 év kereskedelmi számláknál. Csekkeknél, váltóknál, kötelezvényeknél 3 év.
 • India: 3 év – kereskedelmi számláknál, váltóknál, kötelezvényeknél.Mexikó: 1 év kiskereskedelmi ügyletek, 10 év nagykereskedelmi ügyletek esetében. Nemzetközi ügyleteknél az elévülési határidő négy év.
 • Lengyelország: 3 év – kereskedelmi számláknál, egyes esetekben 2 év.
 • Hollandia: 5 év – kereskedelmi követeléseknél. A számla esedékességi határidejétől számítják.
 • Spanyolország: 15 év  – a törvény külön határidőt határoz meg olyan követelések esetében, amelyeket évente, vagy rövidebb időszakonként kell fizetni, ez a határidő 5 év.
 • Svájc: 10 év – szerződéses követelésekre.
 • Törökország: 10 év  – kereskedelmi számláknál, de a törvény tesz néhány kivételt. Például egy év fuvarozási számláknál, vagy 6 hónap csekkeknél.
 • Magyarország: 5 év – kivétel a szállítmányozásból eredő kintlévőségek, amelyek 1 év alatt évülnek el.
 • Egyesült Államok: államonként változó, általában 2 és 6 év közt van árukereskedelemből származó nyitott számláknál, valamint 3 és 10 év közt írásos szerződéseknél.