GVH: Kartellben a taxisok

A Gazdasági Versenyhivatal határozatában megállapította, hogy hét budapesti taxi-társaság versenykorlátozó megállapodást kötött a Rádió Taxi Kft. szerződéses partnereinek megszerzése érdekében.

A Gazdasági Versenyhivatal 2008. február 28-án eljárást indított az alábbi budapesti taxi-társaságokkal:

 • 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
 • BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft.,
 • Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
 • City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet,
 • Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.,
 • Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft.,
 • VOLÁNCOM Közlekedési és Kommunikációs Kft.,

továbbá a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetségével szemben.

Egyes tender-kiírók által szolgáltatott információk arra utaltak, hogy a vállalkozások előzetesen egyeztettek és megállapodtak taxifuvarozási pályázatok és közbeszerzések várható nyerteséről. Az eljárást a GVH kiterjesztette a vállalkozások 2006. évi tarifa-emelésre vonatkozó egyeztetéseire is, valamint később bevonta az eljárásba a TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, és a Rádió Taxi Kft.-t is. A fenti két magatartás kapcsán a GVH rendelkezésére álló információk alapján nem volt bizonyítható a jogsértés.
A versenyfelügyeleti eljárás annak a vizsgálatára is kiterjedt, hogy volt-e célzott és/vagy megvalósult együttműködés a taxi-társaságok között a Rádió Taxi egyes megrendelőinek összehangolt megszerzésére.
A GVH döntését az eljárást megindító hajnali rajtaütés során fellelt iratokra, közvetlen írásos bizonyítékra, – kisebb részben – tanúvallomásokra és nyilatkozatokra alapozta.
A vállalkozások piacismeretük, az üzleti információk, valamint a kiíróval, a megrendelővel való rendkívüli szoros kapcsolattartás miatt jól ismerik egymás üzletpolitikáját, és az alapján alakítják ki saját üzleti stratégiájukat is.
A piac fenti sajátosságai lehetővé teszik, hogy a vállalkozások a párhuzamos magatartáson túl konkrétan, tudatosan is együttműködjenek egymással. Megfigyelhető, hogy a vállalkozások évek óta az érdekeik hatékonyabb érvényesítése céljából az együttműködés különböző formáit valósították meg. Az egyeztetést elősegítette, hogy az eljárás alá vont vállalkozások majdnem lefedik a taxi személyszolgáltatás piacát.

A jogsértés elkövetéséért a GVH:

 • a 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 4.000.000 Ft (négymillió forint),
 • a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 5.000.000 Ft (ötmillió forint),
 • a BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft.-t 2.000.000 Ft (kettőmillió forint),
 • a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezetet 7.000.000 Ft (hétmillió forint),
 • a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.-t 10.000.000 Ft (tízmillió forint),
 • a Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft.-t 6.000.000 Ft (hatmillió forint)
 • a Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 500.000. Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezte.
Hirdetés