Nőtt az export-import forgalom 2011-ben

Az első hathavi kivitel értéke 10 745 milliárd forint (40 milliárd euró), a behozatalé 9709 milliárd forint (36 milliárd euró) volt, ezzel az export és az import forintértéke is meghaladta a gazdasági világválság előtti – 2008. év azonos időszaki – szintet.

2011. január-júniusban a külkereskedelmi termékforgalom kivitelének volumene 14, a behozatalé 12%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1036 milliárd forintot (3854 millió eurót) tett ki, 268 milliárd forinttal (1033 millió euróval) többet, mint 2010 azonos időszakában.

A 2011 első féléves forgalom forintban mért árszínvonala importban 3,8, exportban 3,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 0,7%-kal romlott. A forint a dollárhoz viszonyítva 6,3%-kal, míg az euróhoz képest 0,8%-kal értékelődött fel.

2011 első félévében a legnagyobb részarányú gépek és szállítóeszközök árufőcsoport kivitelének és behozatalának volumene 12, illetve 10%-kal bővült. Az első negyedévben a termékkör mindkét irányú forgalmát jellemző közel 20%-os növekedési ütem a második negyedévre jelentősen lelassult, júniusban pedig el sem érte a magas bázishavi szintet. A csökkenő tendenciát leginkább a híradás-technikai, hang-rögzítő és -lejátszó készülék kereskedelem határozta meg, melyben a 2010. évi labdarugó-világbajnokság miatti egyszeri keresletfelhajtó hatás lényeges szerepet játszott. Az időszak egészére kétszámjegyű, az átlagot meghaladó volumenbővülést regisztráltunk a közúti jármű és az általános rendeltetésű ipari gép exportjában és importjában, bár a második negyedévben ezen árucsoportoknál is némileg mérséklődött a dinamika.

A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének volumene 19, a behozatalé 16%-kal volt több, mint 2010. január-júniusban, de a félév második részében a növekedési ütem 17, illetve 12%-ra lassult. Az időszakon belül ez a mérséklődés jellemezte a vas és acél, a színesfém, illetve az egyéb fémtermék mindkét irányú forgalmát, illetve a szakmai, tudományos ellenőrző műszer exportját. Ezzel szemben a gumigyártmány, illetve a gyógyszer és gyógyszerészeti termék kivitelének és behozatalának volumene továbbra is gyorsan bővült, elsősorban az elosztó központok tevékenységének köszönhetően.

Az energiahordozók importvolumene az év első hat hónapjában 6%-kal haladta meg az elmúlt év azonos időszaki szintet. A kőolaj és kőolajtermék behozatalának volumene 17%-kal növekedett – jelentős mennyiségi és árnövekedés mellett -, viszont a természetes és mesterséges gázé közel negyedével esett vissza.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékeknél az export volumene 4%-kal, az importé 12%-kal nőtt 2010. január-júniushoz képest, de a negyedéves adatok ennél az árufőcsoportnál is csökkenő tendenciát mutatnak. A kivitel volumene az időszak második felében már némileg alatta maradt a bázisszintnek, ami nagyrészt a gabona és gabonakészítmény exportjának jelentős visszaesésével függ össze. A búza kivitelének értéke a 2010. évi rossz termés miatt – a magas gabonaárak mellett – csaknem a felére esett vissza, amit a bővülő kukoricaexport sem tudott kompenzálni. Átlagon felüli növekedés jellemezte az élőállat-exportot, amelynél főként a Törökországba irányuló szarvasmarha-kivitel volt kimagasló. Dinamikusan nőtt a kávé, tea, kakaó, fűszer export-, valamint a hús és húskészítmény importvolumene.

Az Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011 első hat hónapjában 11, illetve 14%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az unió egészét tekintve 58 milliárd forinttal javult, ami az új tagállamokkal folytatott keres-kedelemben realizálódott.
Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene dinamikusan, 23%-kal bővült, ezzel szemben az importé csupán 5%-kal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya az országcsoportban 447 milliárd forint volt, 210 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010 első hat hónapjában. A legnagyobb mértékű egyenlegjavulás az ázsiai viszonylatban történt, elsősorban a gépipari export felfutása miatt.

HirdetésBeszerzői Bár 4.0 Budapest, 2022.10.13.