Vége a garantált megtérülés időszakának

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a nemzetközi pénzügyi válság és Magyarország sajátos helyzete miatt a terhek és a kockázatvállalás mértékének újraelosztása mellett érvelt a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara rendezvényén elhangzott előadásában 2011. szeptember 13-án, Budapesten.

A Kormány arra törekszik, hogy míg az üzleti terhek, kockázatok és veszteségek eddig elsősorban az emberekre és az államra hárultak, azok arányos részét a továbbiakban a vállalatok viseljék. Ezt a célt szolgálják a közelmúltban bejelentett és a várható kormányzati intézkedések, amelyek újból világossá teszik a gazdasági szereplők számára: vége a gazdasági feltételektől nem függő, garantált megtérülés, biztos nyereség időszakának – fejtette ki a tárcavezető.

Egyértelmű szándék, hogy az ország teljes újjászervezése egy új korszakhoz, a gyarapodás és előrehaladás korszakához vezessen el. Magyarország éppen a nemzetközi válság közepette tudott komoly eredményeket felmutatni a gazdaság terén. Az elmúlt egy évben a hazai GDP bővülési üteme szorosan megközelítette az Európai Unió átlagát. Hasonlóan kedvező tendenciák láthatók a külkereskedelmi többlet és a foglalkoztatási adatok alakulásában. A kereskedelemben a hagyományos piacokon várható szerves növekedésen túl a keleti stratégiai partnerségek, Oroszország és Kína jelentenek nagy kiugrási lehetőséget.

A miniszter helyzetértékelése szerint Magyarország nemzetközi kitettsége az államadósság következetes, feszített ütemű csökkentése útján mérsékelhető a leghatékonyabban. Ezért is meghatározó jelentőségű döntés, hogy a Kormány a korábbi 80 százalék feletti szintről az ősz végéig 73 százalékig szorítja vissza az adósságállományt a bruttó nemzeti össztermék arányában. Felhívta a figyelmet arra, hogy az államadósság megengedett legmagasabb szintjének alaptörvényben rögzítése a magyar példa nyomán egész Európában követett gyakorlattá kezd válni.

Hirdetés