A tisztaszéné a jövő

A Kormány célja a mindenkori biztonságos energiaellátás garantálása a gazdaság versenyképességének, a környezeti fenntarthatóságnak és a fogyasztók teherbíró-képességének a figyelembevételével.

Mindezek miatt még nagyon sokáig szükség lesz a fosszilis energiahordozókra Magyarországon, és ezen belül a hazai készletek felhasználásának a lehetőségeit is újra kell értékelni. A hazai fosszilis energiahordozó készletek, a paksi nukleáris kapacitások megőrzésével és a meglévő megújuló potenciálunk fokozott kihasználásával hozzásegíthetnek az „energia-függetlenedés” szűkre szabott ösvényének sikeres végig járásához – emelte ki Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár.

A hazai szén- és lignit vagyon a hazai energetika stratégiai tartaléka és krízishelyzeti tartaléka egy nem várt földgáz árrobbanás, vagy elhúzódó, rendszerszintű üzemzavarok esetére. Ezért az energiastratégia elfogadását követően haladéktalanul meg kell kezdeni a hazai ásványvagyon készletek újraértékelését, és a fenntarthatósági szempontok érvényesítése melletti felhasználhatóságuk megtervezését. Ellátásbiztonsági megfontolásokból előtérbe kell kerülnie a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát technológia alkalmazásával történő felhasználásának – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország iparilag is hasznosítható szénvagyona eléri a 3.3 milliárd tonnát, ez a mennyiség a jelenlegi felhasználás megkétszerezése mellett is legalább 300 évre elegendő tartalékot jelent. Ugyanakkor a természeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése érdekében ennek az energetikai ásványvagyonnak a felhasználhatósága csak a tisztaszén technológiák megléte esetén válik valós lehetőséggé. Éppen ezért a következő években a Kormány kiemelt feladatának tartja a magyar részvétel biztosítását a technológia rendelkezésre állását elősegítő nemzetközi programokban, hiszen csak így őrizhető meg a hazai bányászatra épülő évszázados szakma-kultúra.

A hazai szénhidrogén lelőhelyek további kutatása is a magyar energetika stratégiai fontosságú feladata, de a fenntarthatósági kritériumok érvényesülése itt is elsőrendű szempont, hiszen garantálnunk kell a hazai ivóvíz rezervoárok védettségét is – zárta szavait Bencsik János „A szén, ezen belül a tisztaszén-technológia szerepe a Nemzeti Energiastratégiában” című szimpóziumán tartott nyitóelőadásában 2011. szeptember 16-án, Budapesten.

HirdetésBeszerzői Bár 4.0 Budapest, 2022.10.13.