Üzleti Jelentések – Az MLBKT Beszerzési Menedzser Indexe

Erőteljes március

 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke: 56,8.


 

A korábbi márciusokkal összevetve az idei érték kifejezetten magas, csakúgy, mint az elmúlt hónapok tükrében, és harmadik hónapja bővülést jelez.

A felmérésben vizsgált részindexek egy kivétellel nőttek januárhoz képest. A foglalkoztatottság három hónapon át tartó csökkenése abbamaradt, és három hónapja ismét növekedésre utal.

Történeti áttekintés

 

A Beszerzési Menedzser Index márciusban

 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke: 56,8. 2010 júliusa és 2011 júliusa között folyamatosan bővült a feldolgozóipar. Azonban az azóta eltelt hónapokban csak háromszor bővült a feldolgozóipar, amire 2009 vége óta nem volt példa. A mostani érték az elmúlt tizenhárom hónap legmagasabbja, és jóval meghaladja a változatlanságot jelző 50,0 pontot. A március havi index 5,6 százalékponttal magasabb a februári értéknél (51,2). Március összességében az átlagosnál kicsit rosszabb hónap volt a korábbi években, és a hosszú távú januári átlag 1996 óta (51,6) lényegesen alulmúlja az e hónapban mért értéket.

 

A Beszerzési Menedzser Index komponensei

 

A termelési mennyiség indexe nőtt februári értékéhez képest, és így már három hónap szűkülés után másodszor jelzi a termelt mennyiség emelkedését. A mostani érték magasnak számít, az elmúlt 15 évben csak háromszor volt nagyobb a növekedés üteme márciusban.

Az új rendelések indexe erősen megugrott, és a mostani a negyedik legmagasbb márciusi érték 1995 óta. Az új rendelések állománya így másodszor növekedett az elmúlt hat hónapban. Ilyen mintázatra utoljára 2009 közepén volt példa, ami az akkori válság végét jelentette.

A márciusi szállítási átfutási idő ideje hosszabb lett februárhoz képest, és az ütem enyhén nőtt. A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb érték 1995 óta. Az index értéke immár huszonnyolcadik hónapja van 50,0 pont alatt, ami példa nélküli.

A vásárolt készletek emelkedni kezdtek a 2011 november és 2012 januárja között tapasztalt egyenletes csökkenést követően, immár második hónapja egyfolytában. Az idei márciusi érték az elmúlt tizennégy év értékei alapján átlag feletti, és a negyedik legmagasabb. 2010-ben hét hónapban jelzett csökkenést az index, 2011-ben az arány hat-hat lett, 2012.ben egyelőre kettő-egy a növekedésnek.

Októberben már csökkent a foglalkoztatottság a feldolgozóiparban, ami novemberben és decemberben is folytatódott. Januárban azonban a foglalkoztatottsági index értéke emelkedett, és 50,0 pont fölé került, ami azóta is megmaradt. A foglalkoztatottság legalább három hónapon át tartó csökkenésére utoljára 2009 szeptembere és novembere között volt példa A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a legmagasabb 1995 óta.

 

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei

 

  • A beszerzési mennyiség indexe tovább nőtt februári értékéhez képest, és egyúttal a mennyiség dinamikus növekedését is jelzi. A mostani érték sokkal magasabb az 1995 óta mért átlagnál, és a harmadik legmagasabb márciusi adat. A beszerzett mennyiség négy hónapon át tartó visszaesésére utoljára 2009 májusa és augusztusa között volt példa, ez ért most véget.

 

  • A beszerzési árak esetében az árak növekedésének üteme erősödött, és ezzel együtt a beszerzési árak már harmincnegyedik hónapja növekednek. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva csak a nyolcadik leggyorsabb márciusi ütem.

 

  • A késztermékkészletek szintje márciusban magasabb lett. A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a hatodik legmagasabb 1995 óta, és jócskán átlag feletti havi adatnak mondható – különösen, ha figyelembe vesszük az 1995 óta mért hosszú távú átlagot, mely a késztermékkészletek szintjének enyhe csökkenő trendjét mutatja. A mutató 2010 júniusa óta 50,0 pont alatt tartózkodott, a 2011 márciusi-áprilisi növekedés ezt a 9 hónapos trendet szakította meg, hogy azóta ingázzon 50,0 pont körül, bár az elmúlt három hónapban folyamatos volt a növekedés.

 

  • A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt februárhoz képest, és négy hónap szűkülés után másodszor jelzi az import mennyiségének növekedését. Legalább négy hónapos visszaesésre utoljára 2009 július-augusztus között volt példa, ami akkor egy 12 hónapos visszaesés végét mutatta. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében még kedvezőbb folyamatról beszélhetünk. Immár huszonnyolcadik hónapja tart a bővülő trend, és az index értéke erősen nőtt az előző hónaphoz képest. A mostani 28 hónapos bővülésnél jobb utoljára 2005 áprilisa és 2008 szeptembere között fordult elő.

 

  • Rengeteg különböző termék kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Kiemelkedően nagy csoportot alkottak közöttük a fémek és fémtermékek (titán-dioxid, nemesfémek, acél, réz, fémáruk, arany, rozsdamentes csövek), valamint a különféle mezőgazdasági, vegyipari és élelmiszeripari termékek (faanyag, PVC por, lágyító, tojás, gyanta, festékektojáspor, tisztítószerek). Hiányt inkább elszórtan jeleztek mindenféle területekről (pl. sertésmáj, S-PVC, tojás, acélcső, műanyaggranulátum, vasanyagok, alkatrészek, színesfémek). Jelentősebb árcsökkenésről számoltak be a saválló lemezek, kartondobozok és melamingyanta esetében.

Információk és módszertan

 

Az Üzleti Jelentések a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) havonta megjelenő kiadványa, mely 1995 szeptembere óta a feldolgozóipari vállalatok beszerzési vezetői körében havi rendszerességgel végzett felmérések adatait tartalmazza. Az Üzleti Jelentések XVIII. évfolyamának 4. száma, mely a 2012. március végén készült felmérésre épül, 2012. április 3-án jelenik meg.

Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. A havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából az EU VIP Consulting Kft. végzi. A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a KSH által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítást az év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével végezzük. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik.

 

Előfizetés

Az Üzleti Gyorsjelentés a felmérés eredményeinek e-mailen terjesztett változata, amely a Beszerzési Menedzser Index és a felmérés néhány fontosabb jelzőszáma mellett rövid elemzéseket tartalmaz. Az Üzleti Gyorsjelentést minden hónap első munkanapján kapják meg a felmérésben résztvevő vállalatok és a megrendelők. Havi előfizetési díja 2.000 Ft + áfa.

Az Üzleti Jelentéseket minden hónap második munkanapján küldjük a megrendelőknek. Havi előfizetési díja 5.000 Ft + áfa. A két kiadvány együttes havi előfizetési díja 6.000 Ft + áfa.

A felmérésben résztvevő vállalatok számára az Üzleti Jelentések ingyenes. Az MLBKT tagjai számára az Üzleti Gyorsjelentést ingyenesen küldjük. További információért kérjük, forduljon az MLBKT titkárságához.

 

(Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság)

 

Hirdetés