Üzleti Jelentések – Az MLBKT Beszerzési Menedzser Indexe

Erőteljes március

 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke: 56,8.


 

A korábbi márciusokkal összevetve az idei érték kifejezetten magas, csakúgy, mint az elmúlt hónapok tükrében, és harmadik hónapja bővülést jelez.

A felmérésben vizsgált részindexek egy kivétellel nőttek januárhoz képest. A foglalkoztatottság három hónapon át tartó csökkenése abbamaradt, és három hónapja ismét növekedésre utal.

Hirdetés

Történeti áttekintés

 

A Beszerzési Menedzser Index márciusban

 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított márciusi értéke: 56,8. 2010 júliusa és 2011 júliusa között folyamatosan bővült a feldolgozóipar. Azonban az azóta eltelt hónapokban csak háromszor bővült a feldolgozóipar, amire 2009 vége óta nem volt példa. A mostani érték az elmúlt tizenhárom hónap legmagasabbja, és jóval meghaladja a változatlanságot jelző 50,0 pontot. A március havi index 5,6 százalékponttal magasabb a februári értéknél (51,2). Március összességében az átlagosnál kicsit rosszabb hónap volt a korábbi években, és a hosszú távú januári átlag 1996 óta (51,6) lényegesen alulmúlja az e hónapban mért értéket.

 

A Beszerzési Menedzser Index komponensei

 

A termelési mennyiség indexe nőtt februári értékéhez képest, és így már három hónap szűkülés után másodszor jelzi a termelt mennyiség emelkedését. A mostani érték magasnak számít, az elmúlt 15 évben csak háromszor volt nagyobb a növekedés üteme márciusban.

Az új rendelések indexe erősen megugrott, és a mostani a negyedik legmagasbb márciusi érték 1995 óta. Az új rendelések állománya így másodszor növekedett az elmúlt hat hónapban. Ilyen mintázatra utoljára 2009 közepén volt példa, ami az akkori válság végét jelentette.

A márciusi szállítási átfutási idő ideje hosszabb lett februárhoz képest, és az ütem enyhén nőtt. A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb érték 1995 óta. Az index értéke immár huszonnyolcadik hónapja van 50,0 pont alatt, ami példa nélküli.

A vásárolt készletek emelkedni kezdtek a 2011 november és 2012 januárja között tapasztalt egyenletes csökkenést követően, immár második hónapja egyfolytában. Az idei márciusi érték az elmúlt tizennégy év értékei alapján átlag feletti, és a negyedik legmagasabb. 2010-ben hét hónapban jelzett csökkenést az index, 2011-ben az arány hat-hat lett, 2012.ben egyelőre kettő-egy a növekedésnek.

Októberben már csökkent a foglalkoztatottság a feldolgozóiparban, ami novemberben és decemberben is folytatódott. Januárban azonban a foglalkoztatottsági index értéke emelkedett, és 50,0 pont fölé került, ami azóta is megmaradt. A foglalkoztatottság legalább három hónapon át tartó csökkenésére utoljára 2009 szeptembere és novembere között volt példa A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a legmagasabb 1995 óta.

 

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei

 

  • A beszerzési mennyiség indexe tovább nőtt februári értékéhez képest, és egyúttal a mennyiség dinamikus növekedését is jelzi. A mostani érték sokkal magasabb az 1995 óta mért átlagnál, és a harmadik legmagasabb márciusi adat. A beszerzett mennyiség négy hónapon át tartó visszaesésére utoljára 2009 májusa és augusztusa között volt példa, ez ért most véget.

 

  • A beszerzési árak esetében az árak növekedésének üteme erősödött, és ezzel együtt a beszerzési árak már harmincnegyedik hónapja növekednek. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva csak a nyolcadik leggyorsabb márciusi ütem.

 

  • A késztermékkészletek szintje márciusban magasabb lett. A korábbi márciusi értékeket nézve az idei a hatodik legmagasabb 1995 óta, és jócskán átlag feletti havi adatnak mondható – különösen, ha figyelembe vesszük az 1995 óta mért hosszú távú átlagot, mely a késztermékkészletek szintjének enyhe csökkenő trendjét mutatja. A mutató 2010 júniusa óta 50,0 pont alatt tartózkodott, a 2011 márciusi-áprilisi növekedés ezt a 9 hónapos trendet szakította meg, hogy azóta ingázzon 50,0 pont körül, bár az elmúlt három hónapban folyamatos volt a növekedés.

 

  • A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt februárhoz képest, és négy hónap szűkülés után másodszor jelzi az import mennyiségének növekedését. Legalább négy hónapos visszaesésre utoljára 2009 július-augusztus között volt példa, ami akkor egy 12 hónapos visszaesés végét mutatta. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében még kedvezőbb folyamatról beszélhetünk. Immár huszonnyolcadik hónapja tart a bővülő trend, és az index értéke erősen nőtt az előző hónaphoz képest. A mostani 28 hónapos bővülésnél jobb utoljára 2005 áprilisa és 2008 szeptembere között fordult elő.

 

  • Rengeteg különböző termék kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Kiemelkedően nagy csoportot alkottak közöttük a fémek és fémtermékek (titán-dioxid, nemesfémek, acél, réz, fémáruk, arany, rozsdamentes csövek), valamint a különféle mezőgazdasági, vegyipari és élelmiszeripari termékek (faanyag, PVC por, lágyító, tojás, gyanta, festékektojáspor, tisztítószerek). Hiányt inkább elszórtan jeleztek mindenféle területekről (pl. sertésmáj, S-PVC, tojás, acélcső, műanyaggranulátum, vasanyagok, alkatrészek, színesfémek). Jelentősebb árcsökkenésről számoltak be a saválló lemezek, kartondobozok és melamingyanta esetében.

Információk és módszertan

 

Az Üzleti Jelentések a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) havonta megjelenő kiadványa, mely 1995 szeptembere óta a feldolgozóipari vállalatok beszerzési vezetői körében havi rendszerességgel végzett felmérések adatait tartalmazza. Az Üzleti Jelentések XVIII. évfolyamának 4. száma, mely a 2012. március végén készült felmérésre épül, 2012. április 3-án jelenik meg.

Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. A havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából az EU VIP Consulting Kft. végzi. A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a KSH által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítást az év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével végezzük. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik.

 

Előfizetés

Az Üzleti Gyorsjelentés a felmérés eredményeinek e-mailen terjesztett változata, amely a Beszerzési Menedzser Index és a felmérés néhány fontosabb jelzőszáma mellett rövid elemzéseket tartalmaz. Az Üzleti Gyorsjelentést minden hónap első munkanapján kapják meg a felmérésben résztvevő vállalatok és a megrendelők. Havi előfizetési díja 2.000 Ft + áfa.

Az Üzleti Jelentéseket minden hónap második munkanapján küldjük a megrendelőknek. Havi előfizetési díja 5.000 Ft + áfa. A két kiadvány együttes havi előfizetési díja 6.000 Ft + áfa.

A felmérésben résztvevő vállalatok számára az Üzleti Jelentések ingyenes. Az MLBKT tagjai számára az Üzleti Gyorsjelentést ingyenesen küldjük. További információért kérjük, forduljon az MLBKT titkárságához.

 

(Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság)