Közbeszerzési Hatóság: útmutató a közbeszerzési igazolásokról

 

A szakmai-etikai szabályok megsértése miatt csak akkor lehet kizárni egy ajánlattevőt a közbeszerzésből, ha a szabályszegést az illetékes szakmai szerv megállapította, az ajánlatkérő pedig a felhívásban szerepeltette ezt a kizáró okot – egyebek mellett ezt tartalmazza az az útmutató, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a saját honlapján tett közzé.


 

A tavaly augusztustól hatályos új közbeszerzési törvényben egyszerűsödött azoknak a jellemzőknek az igazolása, amelyek alapján egy cég ajánlattevőként indulhat közbeszerzésen. A régi közbeszerzési törvény felsorolta az ajánlattevők sorából kizártak körét, és azt is, hogy miként kell igazolni azt, hogy az illető cég nem tartozik ebbe a körbe. Az új törvény csak a kizáró okokat rögzíti, míg azok igazolását egy kormányrendelet tartalmazza.

A hamis adatszolgáltatás, és a szakmai-etikai kötelezettség megsértése korábban összekapcsolva szerepelt a kizáró okok között. Az új közbeszerzési törvény a kettőt szétválasztja, és aki korábban közbeszerzésen hamis adatokat szolgáltatott, azt továbbra is ki kell zárni az újabb eljárásból. A szakmai-etikai szabályok megsértése viszont "fakultatív" kizáró ok lett, az ajánlatkérő dönti el, hogy alkalmazza, vagy pedig eltekint attól. Ha alkalmazza, csak akkor lehet kizáró ok, ha a szabályszegét az illetékes szakmai szervezet – etikai eljárás keretében – megállapította.

Új kizáró ok lett a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a költségvetési csalás elkövetése. Szintén új kizáró ok az alvállalkozókkal kapcsolatos fizetési fegyelem megsértése. Ezt bíróságnak kell megállapítani, és csak azt lehet kizárni az újabb közbeszerzésből, aki – a bíróság által megszabott határidőre – nem fizette ki az alvállalkozónak megítélt összeg legalább 90 százalékát.

Az offshore cégeket illegális adóelkerülés címén kell kizárni a közbeszerzéseken az ajánlattevők sorából.

Mindazokat a tényeket, amelyeket a cégjegyzék tartalmaz, az új előírások szerint nem kell igazolniuk az ajánlattevőknek. Ezeket az ajánlatkérők ellenőrzik a www.e-cegjegyzek.hu oldalon.

 

(MTI – mti.hu)