Az MLBKT állásfoglalása a hazai használatarányos e-útdíj-rendszer bevezetése kapcsán

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szakmailag megalapozottnak tartja a használat-arányos elektronikus útdíj elvét és bevezetését. 

Egyetértünk azzal, hogy az európai irányelveknek megfelelően a szállítási tevékenységekben is a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a verseny-semlegesség elvét, és azt a felfogást is támogatjuk, hogy a használó és a szennyező fizesse meg az infrastruktúra költségeit.

Hirdetés

Az MLBKT kiemelten fontosnak tartja a környezettudatos logisztika támogatását és minden eszközzel arra törekszik, hogy ezt az értékrendet átadja tagjainak is. Ebből kifolyólag egyetért a Kormány azon elképzelésével, mely korlátozza a forgalom gyorsforgalmi és főutakról alacsonyabb rendű utakra való átterelődését.

Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy a jelenleg bevezetés előtt álló megoldás még szakmailag nem teljesen kimunkált, és a megvalósítás számos gyakorlati kérdése nyitott.

A vállalkozások jelenleg súlyos információ-hiányban szenvednek a még nem kellően kidolgozott rendszer működésével kapcsolatban. Az MLBKT-hoz több mint négyszáz kérdés érkezett az elmúlt héten. Ebből is kitűnik, hogy mennyire kevés és szakszerű a tájékoztatás, a szakmai szervezetek minden igyekezete ellenére.

Az MLBKT múlt heti konferenciáján elhangzott vélemények alapján kijelenthetjük, hogy a bevezetés előtt álló rendszer, a jelenlegi formájában, várhatóan komoly problémákat fog okozni a szállításokban.

Az MLBKT – csatlakozva más szakmai szervezetek, többek között az MKFE és a FUVOSZ álláspontjához – azt javasolja, hogy az elektronikus útdíj-rendszer bevezetését a vállalatok, vállalkozók megfelelő felkészülése érdekében legalább egy hónappal halasszák el.

Ugyancsak javasoljuk, hogy a bevezetéskor mindenképpen legyen tesztüzem, amelynek ideje alatt – javaslatunk szerint három hónapig – enyhébb büntetési tarifát alkalmazzanak a hatóságok.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság fontosnak tartja, hogy az elektronikus, használatarányos útdíj-rendszer Magyarországon zökkenőmentesen és sikeresen kerüljön bevezetésre. Ha a jelenlegi tervek szerint indul a rendszer– előre láthatóan – az információhiány miatt július elsejétől kaotikus helyzet várható a teherforgalomban, és vélhetően ellátási gondokra is fel kell készülni az országban.

 

Kiss Péter
az MLBKT elnöke