Tudatosabb beszerzéssel a hatékonyabb beszerzésért

A beszerzés optimalizálása a mutatók javításának egyik kulcsfontosságú összetevője lehet mind vállalati, mind nemzetgazdasági szinten.

Hangzott el a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Tudatos Beszerzés témakörében rendezett szakmai konferenciáján. A potenciál óriási, a terület azonban lényegesen komplexebb, mint akár 20 évvel ezelőtt volt, ennek megfelelően sajátos megközelítést is igényel.

Dr. Chikán Attila professzor, az MLBKT társelnökének rendezvényt megnyitó előadásából kiderült, hogy az egy főre jutó termelékenység szempontjából, jócskán el vagyunk maradva a nyugati piacokhoz képest, teljesítményünk legjobb esetben is azok csupán 60-70 százalékát teszi ki. A problémát nem az egyéni teljesítmény elmaradása, sokkal inkább a gazdaság szereplői közti kapcsolatrendszer egyéni, vállalati, és nemzetgazdasági szinten tapasztalható hiányosságai jelentik. 

A professzor szerint eredendően nincs különösebb értelme a multinacionális vállalatok és a kkv-k közti különbségtételnek, favorizálásnak, hiszen ezek a szereplők szükségszerűen együttműködnek a piacon, ráadásul ideális esetben egymás működésére nézve kölcsönösen pozitív hatások mellett teszik ezt. Az igaz, hogy a multinacionális vállalatok megjelenése megváltoztatta a versenyviszonyokat, de a magasabb minőségi és hatékonysági elvárásokkal a mai napig nagymértékben növelik a KKV-k hatékonyságát. A kapcsolatrendszer optimalizálásában, a vállalkozások számára kedvezőbbé tételében értelemszerűen az államnak és a piacon tevékenykedő cégeknek is komoly feladatai vannak, például a kormányzatnak csökkentenie kell a jogszabályok változásának gyakoriságát, de a bürokráciacsökkentés is kiemelt fontossággal bír, valamint a hatékonyabb intézményi rendszer kialakítása is hozzájárulna az ország versenyképességének a javulásához.

Továbbra is sajátos körülmények uralkodnak az energia beszerzés piacán, mondta el előadásában Rigó Gábor, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. értékesítési fejlesztési menedzsere, valamint Kemendy Nándor, az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának elnöke. Rigó Gábor előadásában (Miért érdemes villamosenergia-kereskedőt váltani?) kitért azokra a legfontosabb kérdésekre, melyet minden cégnek érdemes volna megválaszolnia mielőtt villamosenergia-kereskedőt tervez váltani, hiszen jelentős megtakarításokat képes elérni az a vállalat, mely következetesen jár el és mindezt a megfelelő időben teszi. A kedvezőbb árak és feltételek elérésének több módja van, de a folyamatra elegendő időt kell fordítania minden vállalatnak, mivel nem elégséges évente csupán csak egy-két hetet erre a területre összpontosítania. Ha egy cég már évek óta nem váltott kereskedőt, illetve a szerződését sem újította meg, minél előbb célszerű a szerződését részletesen áttanulmányoznia (felmondási és fizetési feltételek, szerződéses időszak) és a szükséges lépéseket megtennie.

Az energia, mint a nagyvállalati beszerzés egyik kulcskategóriája. Ezzel a címmel nyitotta meg előadását Kemendy Nándor, kiegészítve Rigó Gábor előadásának a mondanivalóját, miszerint a teljes vállalati költségek jellemzően 5-15 százalékát (tevékenységtől függően) az energia teszi ki, de csak kevés vállalat optimalizálja is az energia beszerzését. A villamos- és gázenergia piacainak liberalizációja óta egyre bővül az egyedi fogyasztói igényeket is kezelni tudó, rugalmas konstrukciók választéka, a vállalatok pedig egyelőre csak ritkán élnek ezekkel. A beszerzési eljárások jellemzően az utolsó pillanatra maradnak  (a legelterjedtebb vállalati gyakorlat szerint a Felhasználók a szerződés lejárta előtt egy-két hónappal indítják a következő időszakra a tendert), nem előzi meg őket kellő önvizsgálat és igényfelmérés, nem vonnak be külső tanácsadót vagy alakítanak ki saját tudásbázist erre a célra. Az energia felhasználás racionalizálásával csökkenthető a mennyiség, valamint a beszerzési tendereztetés időzítésével és professzionális menedzselésével az egységár is csökkenthető. Egy 6-7 GW éves felhasználású cég akár 35 millió forintos megtakarítást is elérhet a jelenlegi piaci körülmények között. A tárgyalási ismeretek és a szakmai tapasztalat, döntő fontosságú, de emellett egy beszerzőnek szüksége van az alapvető energiaipari és piaci ismeretekre is. A villamos energia ára most igen kedvező, jövőre  valószínűleg már emelkedéssel kell számolni.

Gábor Zsolt, a MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának vezetőségi tagja elsősorban a beszerzés vállalati struktúrában megváltozott szerepére hívta fel a figyelmet (Honnan, hova: a beszerzés fejlődési irányai). 25 év alatt rengeteg minden megváltozott és a változással, fejlődéssel a beszerzés, a vállalat stratégiailag meghatározó részévé vált. Régebben szinte 100%-ban operatív dolgokkal foglalkoztak a beszerzők, de 90-es évek elejétől már kezdtek a mindennapi folyamatokról, teendőkről a stratégiai szempontból fontosabb feladatokra összpontosítani. A változással együtt járt a beszerzés más belső funkciókkal (pénzügy, IT, HR) való összehangolása és a kooperáció kialakítása. Ahogy a beszerzés egyre élénkebb kölcsönhatásba lép a vállalati struktúra egyéb területeivel, így a pénzüggyel, informatikával vagy épp a HR-rel, úgy kell egyre több mindenhez értenie egy kompetens vezetőnek. „A területen tevékenykedő vezetőknek egyfajta komplexitásmenedzsmentet kell folytatnia.” – fogalmazott Gábor Zsolt. A komplexitás kontrollálására jó megoldás lehet a BSC mutatók (Balanced ScoreCard) alkalmazása.

Mintegy a feladat komplexitását alátámasztandó, Szelecki Zsolt, a PwC HR igazgatója a beszerzés humánerőforrás vonatkozásaiba igyekezett mélyebb bepillantást engedni (Emberi erőforrások stratégiai beszerzése). Elmondása szerint ideje leszámolni azzal a szemlélettel, ami a HR-t egy megfoghatatlan, tervezhetetlen, a befektetési döntésekben mégis kulcsszerepet kapó területként tekint. A humánerőforrás valamennyi vetülete az úgynevezett SPP modellek felállításával éppen ugyanolyan világossá és átláthatóvá tehető, mint bármelyik más terület. "Lesz e a jövőben elegendő szakember?" tette fel a kérdést az előadó, sajnos ezt nem lehet pontosan előre látni, ezért a tervezés is nehézkesebb. A tervezési kockázatok minimálisra csökkentése, a lehetséges helyzetek szimulációjával történhet, pusztán csak matematikai pontossággal kell követni az igényeket. A jobb tervezhetőség érdekében a HR stratégiának rugalmasan és hatékonyan kell kapcsolódnia a vállalati stratégiához.

Czegle Péter a HENKEL Magyarország Kft. beszerzési igazgatója egy érdekes előadás (A Henkel beszállítói stratégiája az új kihívások tükrében) keretében mutatta be a Henkel 2016-ra kitűzött pénzügyi céljait, és azt a beszerzési stratégiát, mellyel ezeket a célokat kívánják elérni. Ehhez számos területen radikális változtatásokra volt szükség. A stratégiai költések menedzselését globalizált, beszerzési központok fogják végezni és folyamatosan komoly hangsúlyt fektetnek majd az elektronikus tenderekre, aukciókra, mivel ezzel jelentős mértékben képesek növelni a megtakarításokat. Cél a lehetőségek megragadása a volatilis avagy a változó piacokon, valamint a folyamatos komplexitás csökkentése. Közel 81000 beszállítóval tartani a kapcsolatot nem egyszerű feladat, ezért bizonyos feladatok kiszervezése és automatizálása, a költések központosítása (preferált partnereknél és minden anyagcsoportnál) komolyan képes befolyásolni a hatékonyságukat.

Egy beszerzési folyamatnál jogi kérdések is felmerülnek, legyen akár szó tendereztetésről (kit kell meghívni?), ajánlatbekérésről (formai előírások?), megrendelésről (eltérhet az ajánlattól?), szerződéskötésről (milyen tartalommal jött létre?) vagy éppen a felmondásról (meddig szól és milyen indokkal lehet?). Dr. Hetényi Kinga Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvezetője tartott előadást a jogi zökkenők nélküli beszerzésről. Felhívta a figyelmet az új Ptk-ra, mely 2014. március 15-án lép hatályba, valamint a legfontosabb változtatásokról is szót ejtett.

A fenntartható beszerzés elsősorban környezetvédelmi szempontból lényeges, de ezen felül a brandingre is jó hatással van. Bocsárdi László, a Siemens Zrt. SCM stratégiai igazgatója tartott előadást a fenntartható beszerzésről és annak a környezetre gyakorolt pozitív hatásairól, valamint érdekes zöld technológiai projektekről is szó esett. A Siemens Zrt. sokat tesz a környezetvédelemért technológiai újításaik által. Úgy alakítják ki a járműveiket a gyártás során és olyan új technológiákat vezetnek be az építési projekteknél, mellyel a lehető legkisebb karbon-lábnyomot hagyják maguk után. A Siemens Zrt. számos termékkel segíti az ügyfeleit, mellyel csökkenteni tudják az energiaköltségeiket és egyben óvni is tudják a környezetüket. Környezettudatosságra neveli a dolgozóit és a szállítóit is.

Joint Venture Szövetség

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) Magyarország egyik legrégebbi, hazai és külföldi vállalatokat tömörítő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. Elsődleges célja, hogy a mindenkori gazdaságpolitikai párbeszédben való tevékeny részvétel által hozzájáruljon a kedvezőbb, befogadóbb befektetési környezetet kialakulásához. A szövetség 14 szakbizottsága révén rendszeresen fejti ki álláspontját, tesz javaslatokat, véleményez jogszabálytervezeteket a legkülönfélébb szakmai témákban. Döntéshozói megkeresések által és aktív kezdeményezőként egyaránt arra törekszik, hogy megszerzett tapasztalatait sikeresen át tudja adni, megcélozva a gazdaság minél előnyösebb jogszabályi és adminisztrációs környezetének megteremtését. A szövetségnek valamennyi Magyarországon bejegyzett vállalat tagja lehet, a mintegy 250 tagot számláló szervezet elnöki tisztjét 2012 óta Chris Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója tölti be.