Megjelent a kkv-k logisztikai szolgáltatás igénybevételének támogatására kiírt pályázat

A nagyvállalatokkal ellentétben a hazai kis- és közepes vállalkozások alacsony számban veszik igénybe a logisztikai szolgáltatásokat, ezzel azonban versenyképességük jelentősen csökken a környező országok hasonló vállalkozásaival szemben.

Jelen felhívás eredményeként jobb minőségben, vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a nyújtott üzleti szolgáltatások, így a kkv-k képesek lesznek növekedni a meglévő és az új piacaikon.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től 2018. szeptember 28-ig van lehetőség.

 

Pályázattal kapcsolatos alapinformációk

 

Cím: GINOP-1.3.6-17: Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

A forrás és a támogatási keret:

  • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,47 milliárd Ft.
  • Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
  • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150–250 db.
  • A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 15%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 15%-át.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  1. Önállóan támogatható tevékenységek: Logisztikai szolgáltatóközpontok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
  2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Jelen Felhívás esetében nem releváns.
  3. Nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében a felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.