Magasan az átlag felett a beszerzési terület dolgozóinak bére

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) nemrég közzétett kutatása szerint a logisztikai és beszerzési szakemberek átlagkeresete 2018-ban elérte a bruttó havi 578 ezer forintot, ami több mint 60%-kal haladta meg az országos átlagot.

Az MLBKT hetedik éve vizsgálja az ellátáslánc-menedzsment területén dolgozók fizetésekre és juttatásokra vonatkozó adatait. A rendszeresen az év első hónapjaiban végzett adatfelvételben idén 304-en vettek részt a logisztika és a beszerzés  legkülönbözőbb területeiről. A kutatás ugyan nem reprezentatív – melyre a készítők külön is felhívják az olvasó figyelmét – de mindenképp hasznos képet nyújt a terület jelenlegi helyzetéről.

Válaszadók jellemző adatai

A 2019 januári adatfelvétel résztvevőinek 60%-a volt férfi, több mint 80% rendelkezett felsőfokú végzettséggel, és közel fele-fele arányban volt köztük beosztott és különböző színtű (alsó, középső, felső) vezető.

A válaszadók területi eloszlását tekintve erősen felülreprezentált a Közép-Magyarországi régió (60%), a vállalatméret területén pedig a KKV-k munkatársai (65%). A jelzett KKV-k közül csak 36% volt kizárólagos magyar tulajdonban, közel 60% pedig teljes mértékben külföldiek birtokolták.

A megkérdezettek közel 34%-a érkezett a beszerzés, több mint 29%-a a logisztikai tervezés területéről. Ám a lenti ábra jól mutatja, mennyire sokféleképp igyekeznek meghatározni magukat és munkájukat a résztvevők:

Forrás: MLBKT – Logisztikusok és beszerzők fizetése 2018-ban

A kutatás fontosabb megállapítása

  1. Budapesten és Pest megyében a fizetések magasabbak az országos átlagnál (2018-ban közel 7%-kal), de a különbség drasztikusan csökkent a korábbi évhez viszonyítva (2017-ben még 20% volt ez az adat).
  2. A nagyvállalatoknál majd 13%-kal nagyobb bérre számíthattak a szakemberek.
  3. A külföldi tulajdonú cégeknél átlagosan 29%-kal magasabb bért kínáltak a beszerzési és logisztikai szakembereknek, mint a hazai vállalkozásoknál.
  4. A legjövedelmezőbb szektorok a gyógyszer és a járműipar, valamint a kereskedelem.
  5. A végzettség továbbra is döntő a fizetés esetén: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bére átlag 65%-kal több; egy újabb posztgraduális végzettség megszerzése pedig akár 100-150 ezer pluszt is jelenthet.
  6. Továbbra is igen kedvezők a szektorban elérhető béren kívüli juttatások mértéke.

A részletekben a kisördög

Egy-egy kérdést részleteiben bemutató ábrákkal és táblázatokkal is találkozhatunk az összefoglalóban, amelyek így mélyebb rálátást biztosítanak a beszerzési és logisztikai területén dolgozók fizetési helyzetére. Ezekből emeltünk ki hárm érdekesebbet.

Bérek vállalatméret és tulajdonosi struktúra szerint:

Forrás: MLBKT – Logisztikusok és beszerzők fizetése 2018-ban

 

Beszerzők és nem beszerzők átlag fizetése pozíció szerint:

Forrás: MLBKT – Logisztikusok és beszerzők fizetése 2018-ban

 

Nemek közötti fizetési különbségek:

Forrás: MLBKT – Logisztikusok és beszerzők fizetése 2018-ban

 

További részleteket is megismerhet a teljes kutatási összefoglalóból, melyet az MLBKT oldaláról tud letölteni.

Hirdetés