Központi kérdés a beszerzési folyamatok átláthatósága

Évtizedes múltra visszatekintő, informatikai megoldásokkal támogatott versenyeztetési és szerződéskötési rendszer működik a Fővárosi Vízműveknél.

A társaság beszerzési folyamatai teljes körűen a 2009-ben bevezetett SAP Supply Relationship Management rendszerbe illeszkednek. Míg a közbeszerzések a jogszabály előírásainak megfelelően az elektronikus közbeszerzési rendszerben történnek, addig a közbeszerzési értékhatárt el nem érő belső szabályzat szerinti versenyeljárások jelenleg már a 2016 decemberében bevezetett és a társaság igényei szerint fejlesztett YUCCA rendszer Elektronikus Beszerző Moduljában (EBR) folynak. A rendszer pontosan rögzíti és naplózza a teljes folyamatot az igény megfogalmazásától kezdve az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtására, bontására és értékelésére vonatkozó határidőkön át a szerződéskötésig.

A Fővárosi Vízművek beszerzéseit támogató informatikai rendszer

Fővárosi Vízmű kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy egy-egy beszerzést megelőzően a legszélesebb körben képet kapjon az elérhető feltételekről, árakról. Ezt a kiterjedt beszállítói kör biztosítja.

Miközben a beszerzési szabályzat lehetőség szerint öt, de minimum három cég ajánlattételre történő felhívását határozza meg, a megkeresettek valós száma 2019-ben átlagban csaknem 8, 2020-ban pedig már több mint 8 volt. Ennek köszönhetően 2019-ben 401 vállalkozó kapott lehetőséget versenyeljárásban való részvételre, 2020 májusáig pedig már 259 partner vett részt különböző pályáztatásokban.

A Fővárosi Vízművek e folyamatok mentén végigvitt és megvalósított, nettó kétmillió forintot meghaladó értékű szerződéseinek részletes listája a szerződő partner megnevezésével, a lefolytatott eljárásfajta megjelölésével, a szerződött összeg megadásával 2012 augusztusától elérhető a társaság honlapján, ahol tájékoztató jelleggel az éves beszerzési terv is megtalálható.

A Fővárosi Vízművek arra törekszik, hogy folyamatain rendszeres elemzésével és fejlesztésével még tovább fokozza tevékenysége átláthatóságát. Ennek érdekében figyelemmel kíséri a többi fővárosi cég e téren tett intézkedéseit, így a FŐTÁV és az FKF közelmúltban nyilvánosságra hozott törekvéseit.

A Fővárosi Vízművek nagyon hasznos lehetőségnek tartja a társszolgáltatók különböző területeken szerzett tapasztalatainak cseréjét, átvételét. Ennek legutóbbi példája éppen a társaság rendkívüli helyzetben életbe léptetett üzletmenet-folytonossági intézkedések széles körben, mind a fővárosi társközművek, mind a víziközmű-szolgáltatók körében történő alkalmazása volt.

Fővárosi Vízművek