Előnyére változott az EKÁER-szabályozás

A január 1-től életbe lépett új rendelet jelentősen csökkenti az érintettek adminisztrációs terheit

2021. január 1-jén hatályba léptek az új EKÁER-szabályok: valószínűleg az Európai Bizottság kritikáit is szem előtt tartva a magyar jogalkotó jelentősen egyszerűsítette az EKÁER-rel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeket. A Mazars szakértői az alábbiakban összegyűjtötték a szabályozás lényegi változásait, amelyek közül kiemelkedik, hogy a jövőben már csak a korábban kockázatosként megjelölt termékkörre vonatkozik majd a bejelentési kötelezettség.

Nem sokkal gyertyagyújtás előtt, 2020. december 23-án jelent meg a várva várt 13/2020. (XII.23.) PM rendelet, így az érintetteknek nem sok idejük volt felkészülni a január 1-jei hatályba lépésig a változásokra, de azzal vigasztalódhatnak, hogy az új EKÁER-szabályozás egyszerűsített adminisztrációs kötelezettségeket és többféle pozitív változást hoz.

„Az Európai Bizottság az elmúlt években többször hangot adott aggályainak a magyar EKÁER-szabályokat illetően, valószínűleg ennek is köszönhető a szabályok hazai újragondolása.Az új rendelet biztosítja az európai uniós jogi követelményeknek való megfelelést.” – foglalta össze dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

1. EKÁER bejelentési kötelezettség

2021 január 1-jétől az EKÁER bejelentési kötelezettség csak az ún. bejelentésköteles termékek gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó közösségen belüli beszerzésére, az unió más országába történő értékesítésére, a termékeknek az egyéb célú behozatalára és kivitelére, valamint a belföldi értékesítések közül a nem közvetlenül a végfelhasználó részére történő első, általános forgalmi adóköteles értékesítésére vonatkozik.

Lényeges változás ugyanakkor az is, hogy az EKÁER bejelentési kötelezettség már nem csak útdíjköteles, hanem bármely járművel, közúton fuvarozott termékekre kiterjed, ha azok a bejelentésköteles terméklistában szerepelnek.

2. Bejelentésköteles termékek köre

A bejelentésköteles termékek körét továbbra is az 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet szabályozza. Azon túl, hogy az eddigi „kockázatos termék” szóhasználat innentől „bejelentésköteles termékre” változik, az NGM rendelet lényegében változatlan formában sorolja fel az EKÁER-rel kapcsolatban bejelentendő termékek listáját.

A 2021. január 1-től bejelentésköteles termékek köre tehát megegyezik az eddigi kockázatos termékek körével. A rendelet tartalmazza az önkéntes bejelentés szabályait is, miszerint az önkéntes bejelentésre a bejelentésre kötelezett által tett bejelentésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az önkéntes bejelentőnek nem kell biztosítékot fizetnie.

3. Biztosítéknyújtási kötelezettség

Biztosítékot köteles nyújtani a belföldi átvételi címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles termékértékesítést megvalósító adózó. A biztosítéknyújtási kötelezettség azonban nem terjed ki az Áfa törvény 3. számú mellékletében felsorolt, 5 százalékos adókulcs alá eső termékekre.

A rendelet fenntartja a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés eddig hatályos feltételeit is, azonban tartalmaz egy fontos változást is: a megbízható adózói státuszú adóalanyokra is kiterjeszti ezt a kedvezményt. Ez alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól az az adózó, aki

  • nem minősül új kötelezettnek, és megbízható adózó, vagy
  • legalább 2 éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
  • stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte.

4. EKÁER-mentesség

Az egyéb mentesség alá eső kategóriákon felül továbbra sem tartozik az EKÁER hatálya alá, azaz nem kell bejelenteni az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó bejelentésköteles termékeket, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kilogrammot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

5. Útszakasz-mentesítés

Az útszakasz-mentesítés a belföldön belüli forgalom mellett már valamennyi forgalmi irányra is kérhető, az engedély visszavonásig lesz érvényes.

6. Mulasztási bírság

Az adózás rendjéről szóló törvény EKÁER-re vonatkozó szabályai is változtak, módosultak az EKÁER-hez kapcsolódó szankciók is. 40 százalékig terjedő mulasztási bírság kiszabásának már csak abban az esetben van helye, ha az adózó nem tett eleget EKÁER bejelentési kötelezettségének, vagy hibás mennyiséget, értéket jelent be az EKÁER rendszerbe. Egyéb hibák esetén legfeljebb 500 ezer forintig, természetes személy esetén pedig 200 ezer forintig terjedő bírság szabható ki.

Mazars

- H I R D E T É S -