Itt a Prologis új bérletidíj-index

A Prologis közzétete legújabb bérletidíj-indexét, mely megerősítette, hogy a gazdaság ezen szektorában 2020-ban sem ált meg a növekedés – még akkor is, ha régiónként igen eltérően alakultak is a számok. A növekedést főként az e-kereskedelem fegyorsulásának és a készletekkel kapcsolatos üzletpolitika felülvizsgálata generálta.

A Prologis 2015 óta megjelenő bérletidíj-indexe a tényleges nettó bérleti díjak növekedésével kapcsolatos trendeket vizsgálja a legfontosabb észak-amerikai, európai, ázsiai és latin-amerikai logisztikai ingatlanpiacokon. A cég által alkalmazott különleges módszertan a logisztikai központok bérleti díjait vizsgálja az árkedvezmények kiszűrése után. Az index kialakítása során a piaci árképzésre vonatkozó helyi ismereteinket ötvözik a Prologis Research globális portfoliójából származó adatokkal. A regionális és globális bérleti adatok a piaci bevételekre vonatkozó becslésen alapuló súlyozott átlagokat jelentenek.

Új jelenségek

  • A világjárvány miatti évközi visszaesés ellenére a globális bérletidíj-növekedési mutató 2020 végére javuló tendenciát mutatott, és az év egészére nézve 2,9%-os növekedést ért el.
  • Észak-Amerikában a várakozásokat meghaladó kereslet bérletidíj-növekedést eredményezett.
  • A tartós tendenciák és a korlátozott kínálat Európában is kedvező hatást gyakoroltak a piacra.

A legfontosabb megállapítások

  • A várakozásokat felülmúló kereslet ténye rávilágított a strukturális kereslet hajtóerőinek jelentőségére. Ilyen tényezők többek között az e-kereskedelem erősödése, a készletszintek felülvizsgálata és a piacra jutás gyorsaságának fontossága. Ezen tényezőknek köszönhetően számos piacon továbbra is fennmaradt a bérelhető alapterület rekordszintű kihasználtsága.
  • Fokozódott a logisztikai hálózatok bővítését célzó beruházási hajlandóság, mivel az ügyfelek a bevételteremtéssel kapcsolatos versenyelőnyként tekintenek az e-kereskedelmi csatornára és a piacra jutás sebességének növelésére. A logisztikai ingatlanok járulékos költsége továbbra is az ellátási lánc összköltségének kis részét teszi csak ki, hiszen a bérleti díjak az összes költségnek kevesebb mint 5%-át képviselik.
  • A pótlási költségek gazdaságtana a jövőbeni növekedést támasztja alá, hiszen számos piacon tovább folytatódott a telekárak emelkedése.

Várható fejlemények

  • A Prologis Research előrejelzése szerint a Prologis piacain világszerte folytatódó növekedés várható.
  • A strukturális keresleti tendenciák és a növekvő kínálati korlátok – például a tulajdonszerzési és engedélyezési eljárások hosszabb átfutási ideje és az emelkedő pótlási költségek – a folytatódó gazdasági bizonytalanság ellenére is az ágazat ellenálló képességét bizonyítják.
  • A legjelentősebb növekedés a foghíjbeépítések esetében valószínűsíthető, hiszen az e-kereskedelem bővülése nyomán itt várható a legkiélezettebb verseny a logisztikai ügyfelek között a legjobb elhelyezkedésű helyszínekért.
  • A regionális disztribúciós piacok a várakozásokat meghaladó teljesítménye – amelynek 2020-ban a nagy raktárközpontok iránti kereslet élénkülése is kedvezett – 2021-ben és az azt követő időszakban várhatóan visszatér a normális kerékvágásba, amint az új kínálat megjelenik a kevesebb korlátozó tényezővel működő piacokon.

A teljes riport ide kattintva érhető el.

Prologis